Prospectus

nl en

Literature Exam within specialization

Course
2012-2013

Toegangseisen

Propedeuse Kunstgeschiedenis. Afgeronde tweedejaars Werkcolleges (BA2) en Excursiewerkcollege (of het equivalent daarvan).

Beschrijving

Het literatuurtentamen, over ca. 700 pagina’s, functioneert als oriëntatie op het bachelorwerkstuk in een van de specialisaties van de BA. De student stelt zijn/haar literatuurlijst samen in overleg met een docent. Veelal zal deze docent ook de begeleider zijn van het bachelorwerkstuk.

Leerdoelen

  • Kunsthistorische literatuur analytisch kunnen lezen en er een beredeneerd oordeel over kunnen vellen in een gesprek met een ervaren kunsthistoricus.

  • Kennis van en gespecialiseerd inzicht in de kunstproductie van een specifiek cultuurgebied en/of een specifieke periode, of van een meer exclusief methodologische of materiaaltechnische discussie van kunstwetenschappelijke aard.

  • Belangrijke kunsthistorische begrippen en theorieën in de literatuur kunnen identificeren en kunnen hanteren bij het ordenen en analyseren van literatuur, zoals uitgewerkt onderzoek waarin de onderzoeksmethoden van de kunstgeschiedenis worden gedemonstreerd.

  • Een selectie kunsthistorische boeken en artikelen kritisch en in samenhang kunnen evalueren.

Rooster

Datum en tijd van het mondeling literatuurtentamen wordt individueel afgesproken met de betrokken docent in de maanden februari, maart en april.

Voor de procedures rond het afstuderen, zie: http://www.hum.leidenuniv.nl/kunstgeschiedenis/afstuderen/afstudeerprocedures.html

Onderwijsvorm

Literatuurstudie (zelfstudie).

Toetsing

Mondeling tentamen van circa 1 uur.

Blackboard

Docenten kunnen op Blackboard kenbaar maken welke keuzemogelijkheden er zijn wat betreft de literatuurlijst (per specialisatie).

Literatuur

De literatuurlijst wordt in overleg met de docent samengesteld en zal meestal uitgaan van een persoonlijke keuze uit een vastgestelde lijst per afstudeerrichting. Algemene informatie is te vinden op de bij dit programmaonderdeel horende Blackboard-site.

Aanmelden

Bij de coördinatoren van de verschillende specialisaties (zie bij docenten, via een inschrijfformulier).
NB: voor het begin van het tweede semester moet duidelijk zijn wat het onderwerp is van het werkstuk, bij welk accent en wie de begeleider is.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Coördinatoren van de verschillende afdelingen:

Oude beeldende kunst/Prent- en tekenkunst: Dr. E. Grasman
Moderne beeldende kunst/Fotografie: Dr. H.F. Westgeest
Theorie en geschiedenis van de architectuur: Dr. J.G. Roding
Kunstnijverheid/Industriële vormgeving: Dr. M.H. Groot

Of drs. G.J. (Gerhard Jan) Nauta (studiecoördinator)

Opmerkingen

N.v.t.