Prospectus

nl en

Beeldende kunst 1800-heden: Parijs 1900

Course
2012-2013

Toegangeisen

Propedeusewerkcollege III: Schrijven en Presenteren met succes afgerond.

Beschrijving

De stad Parijs rond 1900 heeft als een magneet op op kunstenaars gewerkt: uit alle landen kwamen zij aanzetten: Rosso en Modigliani uit Italië, Picasso, Gonzalez, Gris en Dali uit Spanje; Lehmbruck, Modersohn en Ernst uit Duitsland; Van Gogh, Mondriaan, en Klein uit Nederland; Epstein en John uit Engeland; Poliakoff uit Rusland, Giacometti uit Zwitserland, Brancusi uit Roemenië en Foujita uit Japan; en dan zijn er nog de vele niet-Parijse kunstenaars als Matisse en Bracque. Rodin, Monet en Renoir leefden nog.

Leerdoelen

  • Zijn weg kunnen vinden in bronnen en literatuur op het gebied van de beeldende kunst van het fin de siècle (Parijs rond 1900) en de jaren daarna.

  • De visuele karakteristieken van typerende ontwerpen uit de bestudeerde periode kunnen herkennen en benoemen, met inachtneming van de manier waarop jongere kunstenaars in hun werk gebruik maakten van het idioom van de oudere generatie.

  • Voor het onderwerp relevante teksten aan een kritische analyse kunnen onderwerpen.

  • Kunnen bestuderen en wetenschappelijk verantwoord beschrijven van de historische netwerken van kunstenaars en kunsthandelaren in de bestudeerde periode: weten welke de opleidingen waren die men als kunstenaar kon volgen; welke verbintenissen de kunstenaars onderling aangingen; en hoe de handel in avant-garde kunst daarbij een rol speelde.

  • Een zelf gekozen vraagstelling over een fenomeen in de Parijse kunstwereld van rond 1900 gedetailleerd kunnen uitwerken.

  • Een visueel ondersteund referaat van circa 15 minuten over deze vraagstelling kunnen voorbereiden en presenteren, en daarbij effectief op vragen en opmerkingen van docent en medestudenten kunnen reageren.

  • Vanuit een compacte en overdachte probleemstelling een gestructureerd betoog kunnen schrijven van circa 3000 woorden, exclusief noten en bibliografie.

Rooster

Conceptrooster: vrijdag 13.00 – 15.00 uur.
Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

Werkcollege. Er is bij werkcolleges aanwezigheidsplicht. Verzuim door omstandigheden dient vooraf te worden gemeld, met opgaaf van redenen. Bovendien geldt dat de cursus niet succesvol kan worden afgesloten wanneer de student meer dan 2x afwezig is geweest. Bij in gebreke blijven kan de toegang tot het college verder worden ontzegd. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de Examencommissie de mogelijkheid van een aanvullende of vervangende opdracht overwegen. (Zie ook het OER.)

Toetsing

  • Werkstuk, paper e.d. (70 %).

  • Referaat en actieve deelname aan discussies (30 %).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor cursusinformatie en studiemateriaal.

Literatuurlijst

  • Christopher Green, Art in France, 1900-1940, Yale 2000.

Registratie

Via Usis

Registratie Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Opmerkingen

N.v.t.