Prospectus

nl en

Byzantine Greek: The Greek Past in Theodoros Metochites’ Miscellanea (14th century)

Course
2012-2013

Admission requirements

Dit college is bestemd voor gevorderde (BA2+) studenten van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur. Kennis van Grieks is vereist.

Description

Dit college biedt een inleiding op een kernthema uit de cultuurgeschiedenis van het Byzantijnse Rijk: de receptie van het Oudgriekse verleden in het Byzantijnse heden. Het essayistische werk van de veelweter Theodoros Metochites (1270 – 1332) staat hierbij centraal.

Metochites was een Byzantijnse staatsman, dichter, filosoof en diplomaat, en als zodanig een sleutelfiguur in de Byzantijnse geschiedenis. In zijn belangrijkste werk (de Ὑπομνηματισμοί of Miscellanea) behandelt hij de Griekse Oudheid. Vóór hem hadden Byzantijnse geleerden vaak alleen zijdelings interesse getoond voor het antieke Hellas. Maar Metochites gaat uitvoerig in op diverse onderwerpen uit de Oudgriekse geschiedenis. Dit roept vragen op. Wie zijn de oude Grieken voor de Byzantijnse staatsman? Hoe verhoudt het antieke Hellas zich tot het Byzantium dat hij als hoge ambtenaar representeert? Hoe gaat hij bijvoorbeeld om met het model van de Griekse stadstaat en het ideaal van ἐλευθερία dat zo prominent is in de Griekse historiografie? En waarom besteedt hij eigenlijk überhaupt zo veel aandacht aan de heidense Oudheid?

Na een inleidend college lezen we gezamenlijk capita selecta uit het werk van Metochites. Door een thematische selectie van passages uit zijn werk te bestuderen leren we uit eerste hand hoe Byzantijnse intellectuelen zoals Metochites de Griekse Oudheid recipieerden. Om de lectuur van de Griekse teksten te vergemakkelijken zal er een speciale woordenlijst beschikbaar zijn.

Course objectives

  • Verbreding van de stof voor studenten die meer aankunnen dan het reguliere programma te bieden heeft;

  • De rol van de Griekse Oudheid in de Byzantijnse intellectuele cultuur kunnen toelichten aan de hand van Theodoros Metochites;

  • Kenmerken van het Byzantijns-Grieks kunnen benoemen en contextualiseren.

Timetable

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

De tijden voor de tweede bijeenkomst worden in overleg met de deelnemers bij de eerste bijeenkomst vastgesteld.

Mode of instruction

Responsiecolleges en leesgroep

Assessment method

Participatie en actieve deelname tijdens het college. De student krijgt geen cijfer, alleen 2 ects voor participatie.

Blackboard

Bij dit college wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Reading list

Een selectie uit de Griekse tekst, vertaalhulp en een woordenlijst zullen ter kopiëring worden aangeboden. De enige volledige uitgave van Metochites is nog altijd die van Gottlieb Kiessling (Lipsiae, 1821).

Registration

Via uSis

Contact

Dhr. Drs. H. Lamers MPhil