Prospectus

nl en

Introduction Greek Papyrology

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is een facultatief onderdeel voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Het college kan ook gevolgd worden door andere geïnteresseerden met kennis van het Grieks op eindexamenniveau.

Beschrijving

Aan de hand van Griekse teksten die op papyrus waren geschreven, maakt men kennis met de gevarieerde inhoud en de specifieke taal van de papyri en met de Grieks-Romeinse wereld waaruit zij voortkomen. Tijdens het lezen van vooral documentaire, maar ook enkele literaire, teksten wordt het gebruik van papyri als bron voor filologisch en oud-historisch onderzoek onderzocht. De studenten leren daarbij omgaan met het apparaat van de papyrologie.

Leerdoelen

  • De student is bekend met de inhoud van Griekse papyri uit verschillende periodes, en met hun betekenis voor de Griekse filologie en de oude geschiedenis;

  • De student is bekend met de taaleigenaardigheden van de Griekse papyri;

  • De student is bekend met de geschiedenis van Grieks-Romeins Egypte en met het apparaat papyrologie;

  • De student is in staat een gepubliceerde papyrus vanuit zijn editie te interpreteren.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Toetsing

Beoordeling van actieve deelname aan de colleges (50%; er geldt een aanwezigheidsplicht) en van ca. zes tijdig ingeleverde schriftelijke opdrachten (50%; uiterste inleverdatum van de laatste opdracht is 17 juni 2013): resultaat geen cijfer, maar ‘gevolgd’ of ‘onvoldoende’.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, specificatie huiswerk en opdrachten, verspreiding hand-outs en links naar papyrologische websites (met bijv. foto’s van behandelde teksten) die tijdens de colleges ter sprake zijn gekomen.

Literatuur

P.W. Pestman, The New Papyrological Primer. Second Edition, Revised. (Brill, Leiden etc., 1994) [De editie van 1990 is ook toegestaan.]

Aanmelden

Via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. F. A. J. Hoogendijk, tel. 071-5272906