Prospectus

nl en

Indonesian 5

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geslaagd voor Indonesisch 4.

Beschrijving

Het werkcollege Indonesisch 5 betreft het lezen van verschillende korte journalistieke artikelen in het Indonesisch en het vertalen ervan naar het Nederlands. De studenten ook worden bekend gemaakt met formeel schriftelijk Indonesisch taalgebruik. De studenten worden bekend gemaakt met verschillende soorten aan formele brieven, zoals de zakelijke brief, het verzoekschrift, de diensbrief, de pandbrief, enz..

Leerdoelen

  • Verbreden van de Indonesisch woordenschat van de studenten.

  • Kennis van karakteristiek van formeel schriftelijk Indonesisch in de gedrukte media.

  • Kennis van formules in formele Indonesisch correspondentie.

Rooster

Zie rooster Suryadi; Indonesisch 5.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Aanwezigheid en actieve participatie tijdens de college (20%)

  • Wekelijkse opdrachten (40%)

  • Schriftelijk tentamen (40%)

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt voor het ter beschikking stellen van uitgebreide en tijdschema van deze college, studiemateriaal, opdrachten voor de student en informaties door docenten.

Literatuur

TBA

Aanmelden

Aanmelding via uSis is verplicht.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

S.Suryadi

Opmerkingen

Studenten moeten ten minste 75% van colleges aanwezig zijn. Afwezigheid moet ruim op tijd per email aan de docent meegedeeld worden.

Studenten moeten alle examenonderdelen hebben voltooid om een cijfer te krijgen.