Prospectus

nl en

Tibetan 4

Course
2012-2013

Toegangseisen

Tibetaans 1 en Tibetaans 2 (of vergelijkbare kennis van het klassiek Tibetaans).

Beschrijving

Lezen van capita selecta uit de klassieke Tibetaanse letterkunde. Praktische leesoefeningen en kennismaking met verschillende literaire genres.

Leerdoelen

  • Verdere uitbreiding van de kennis van en het inzicht in het taaleigen van verschillende tekstgenres in het klassiek Tibetaans.

  • Vermogen om authentiek materiaal over specifieke onderwerpen in het kader van individuele onderzoeksinteresses te lezen en in zijn culturele context te interpreteren.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets (30%)

  • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (70%)

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Het tekstmateriaal wordt bij het begin van de cursus uitgereikt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. P.C. Verhagen