Prospectus

nl en

Tibetan 3

Course
2012-2013

Toegangseisen

Tibetaans 1 en 2 (of vergelijkbare kennis van het klassiek Tibetaans).

Beschrijving

Lezen van capita selecta uit de klassieke Tibetaanse letterkunde. Praktische leesoefeningen en kennismaking met verschillende literaire genres.

Leerdoelen

  • Goede kennis van en inzicht in het taaleigen van enkele tekstgenres in het klassiek Tibetaans.

  • Vaardigheid in het lezen van meer veeleisende teksten in het klassiek Tibetaans.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • Schriftelijke tussentoets (30%)

  • Schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen (70%)

Blackboard

n.v.t.

Literatuur

Het tekstmateriaal wordt bij het begin van de cursus uitgereikt.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. P.C. Verhagen