Prospectus

nl en

Classical Cultures of South and Southeast Asia

Course
2012-2013

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Dit college koppelt een inleiding tot de klassieke cultuur van Zuid- en Zuidoost-Azië aan gerichte oefening in academische vaardigheden bij de bestudering van recente artikelen daarover.

De nadruk ligt op die kanten van de cultuur die beide regio’s nauw met elkaar hebben verbonden. Daarbij wordt gefocust op het Hindoeïsme en Boeddhisme, en de betekenis van de grote epi, het Mahabharata en het Ramayana. In het oog springt ook de gedeelde erfenis van beeldende kunst, schilderkunst en bouwkunst ten dienste van het Boeddhisme en het Hindoeïsme en de Islam. Maar ook verfijnd ambachtswerk zoals textiel getuigt van banden tussen Zuid- en Zuidoost Azie en is daarom onderwerp van onze aandacht. Ook brengen we een werkbezoek aan de UB om enkele bijzondere handschriften uit Zuid- en Zuidoost Azie in de Leidse collectie te bekijken.

De stof wordt op twee manieren besproken: in het 1e college uur staat een onderwerp uit de Klassieke Cultuur inhoudelijk centraal. In het 2e college-uur wordt de bestudering van dit onderwerp gekoppeld aan de oefening in een specifieke academische vaardigheid.
De vaardigheden betreffen manieren om stof te bestuderen (begrijpend lezen) en aantekeningen daarbij te maken; het bepalen van een ondewerp en het formuleren van een vraagstelling voor onderzoek; het zoeken van relevante literatuur en het verwijzen naar gevonden materiaal uit verschillende soorten (wetenschappelijke) bronnen; het gebruik van internetbronnen; wat komt er kijken voor een mondelinge presentatie; en waaraan moet een schriftelijk werkstuk voldoen?

Voor zowel het deel Klassieke Culturen als het deel Academische Vaardigheden wordt literatuur opgegeven.

De literatuur en lesstof over het Klassieke Culturen onderdeel wordt getoetst met een 1-uurs toets met open vragen in de 1e toetsweek (1 EC). De leesstof en collegestof van blok 2 worden getoetst met een 1-uurs toets in de 2e toetsweek(1 EC). De studenten bereiden in kleine groepen een gezamenlijke presentatie voor op basis van een keuzelijst van mogelijke onderwerpen. Deze presentaties worden op 1 middag vroeg in het tweede blok gehouden (1 EC).

De opdrachten voor het Academische Vaardigheden onderdeel worden wekelijks nagekeken en tellen in totaal mee voor 2 EC. Aanwezigheid is dan ook verplicht.
Studielast: 140 uur (5×28 uur): 2 contacturen per week = 26 uur ; 5 uur leesstof voor meeste bijeenkomsten = ca. 60 uur; thuisopdrachten maken (10× 5 uur= 50 uur); 6 uur voorbereiden gezamenlijke presentatie = 6 uur

Leerdoelen

  • Kennismaking met beeldbepalende culturele tradities die Zuid-Azië en Zuidoost-Azië met elkaar verbinden. Inzicht in de aard van de beschikbare bronnen (primair en secundair) en hoe hier mee om te gaan.

  • Met beperkt advies zelfstandig vakwetenschappelijke literatuur kunnen vinden met behulp van traditionele en digitale methoden en technieken.

  • Deze bronnen leren beoordelen op kwaliteit en betrouwbaarheid.

  • Zowel mondeling als schriftelijk op wetenschappelijke wijze verslag kunnen doen van een onderzoek van beperkte omvang.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

1e uur: hoorcollege; 2e uur: werkcollege

Toetsing

  • Participatie en thuisopdrachten (2 EC)

  • Groepspresentatie in blok 2 (1 ECTS)

  • Schriftelijke tussentoets over blok 1 met open vragen in 1e toetsweek (1 ECTS)

  • Schriftelijke toets over blok 2 met open vragen in 2e toetsweek (1 ECTS)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het ter beschikking stellen van studiemateriaal, presentaties en proeftentamens.

  • het communiceren over colleges, tentamens, uitslagen en andere activiteiten.

Literatuur

Artikelen of hoofdstukken uit een boek, via Blackboard aangeboden. Zo mogelijk wordt gewerkt met 1 of 2 boeken (nader informatie in Blackboard).
Deze literatuur dient telkens vooraf aan het betreffende college te worden bestudeerd op aanwijzing van de docenten.

Aanmelden

Aanmelden via uSis is verplicht.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E.M. Raven