Prospectus

nl en

Seminar Greek: The epic of Hesiod

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3).

Beschrijving

Wie van archaïsch epos houdt, moet Hesiodus kennen. Dit werkcollege behelst een intensieve kennismaking met de twee andere epen uit de tijd van goden en zangers, de Theogonie en Werken en Dagen. Beide gedichten zijn producten van een orale cultuur met een lange traditie, maar verschillen wezenlijk van de heroïsche poëzie van Homerus.

In dit college lezen we in het Grieks een selectie van de beroemdste verhalen uit Hesiodus: de muzenwijding, de geboorte der goden, de opstand van Prometheus, de Titanomachie, de fabel van de havik en de nachtegaal, de mythe van de Vijf Geslachten en nog veel meer.

Na enkele colleges inleiding gaan de studenten zelf aan de slag met deze teksten, die op verschillende manieren worden geanalyseerd: op zichzelf, binnen het epos en in relatie tot de traditie als geheel.

Leerdoelen

 • Intensieve kennismaking met vorm en inhoud van Hesiodus’ Theogonie en Werken en Dagen;

 • Vertrouwdheid met het archaïsch epos en de plaats van Hesiodus daarin;

 • Begrijpend lezen en kritisch evalueren van secundaire literatuur;

 • Geven en ontvangen van constructieve kritiek op referaten; actieve participatie aan en het (eenmaal) voorzitten van discussies;

 • Analyseren van passages aan de hand van commentaren en secundaire literatuur, en het presenteren van die analyse in een helder en beargumenteerd referaat van ongeveer 30 minuten;

 • Opschrijven van onderzoeksbevindingen in een korte maar heldere en degelijk beargumenteerde research note.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstudie

Toetsing

 • Mondelinge presentatie van ca. 30 min. (25%);

 • Leespensum (schriftelijk tentamen) (25%);

 • Actieve deelname en voorbereiding colleges (10%);

 • Korte wetenschappelijke paper (research note) van ca. 6-8 pp. (40%).

Blackboard

Voor dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

N.a.t.k.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dhr. Dr. H.H. Koning

Opmerkingen

 • Studenten die bij dit werkcollege hun BA-eindwerkstuk willen schrijven nemen contact op met de docenten;

 • Werkcolleges zijn verplichte onderdelen van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3). Studenten kiezen tenminste 1 werkcollege Grieks of Latijn en tenminste 1 werkcollege Grieks, Latijn, Antieke Wijsbegeerte of Oude Geschiedenis.