Prospectus

nl en

Seminar Latin: Tacitus, Dialogus de oratoribus

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3).

Beschrijving

In de Dialogus behandelt Tacitus de oude en de nieuwe welsprekendheid. Is retorica onder keizerlijke heerschappij nog even krachtig als in de dagen van de good old republiek? In de vorm van een dialoog laat Tacitus verschillende aspecten van het thema aan bod komen en laat zijn personages zeer uiteenlopende standpunten innemen.

In dit college zullen we proberen om deze tegensprekende meningen tekstintern te interpreteren en ze daarnaast in grotere contexten te plaatsen. Hiervoor zal het nodig zijn om naar Cicero’s Brutus te kijken, een tekst die de ontwikkeling van de Romeinse welsprekendheid in de republiek schetst; maar eveneens zullen teksten uit de keizertijd langs komen die zich met het verval van de welsprekendheid bezig houden.

Leerdoelen

 • Uitbreiding van kennis op het gebied van de retorica;

 • Uitbreiding van kennis over de literatuur van de Romeinse keizertijd;

 • Uitbreiding van methodische kennis om over een tekst uit de oudheid op een wetenschappelijk verantwoorde manier te spreken;

 • Uitbreiding van de lees- en interpretatievaardigheden;

 • Uitbreiding van presentatie- en schrijfvaardigheden.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Korte mondelinge presentatie van ca. 10-15 min. (25%);

 • Korte wetenschappelijke paper (research note) van ca. 6-8 pp. (40%);

 • Leespensum (mondeling) (25%);

 • Actieve deelname en voorbereiding college (10%).

Blackboard

Er zal gebruik gemaakt worden van Blackboard, m.n. voor het verspreiden van hand-outs, etc.

Literatuur

Door iedereen als tekst aan te schaffen: Tacitus, Dialogus de oratoribus, ed./comm. Roland Mayer, Cambridge, 2001 (Cambridge Greek and Latin classics).

Verdere literatuur wordt in een bibliografie tijdens de eerste bijeenkomst verspreid.

Het wordt met nadruk aangeraden om voor het begin van het werkcollege de (redelijk korte tekst) alvast in een vertaling te lezen.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Dr. C. H. Pieper

Opmerkingen

 • Studenten die bij dit werkcollege hun BA-eindwerkstuk willen schrijven nemen contact op met de docenten;

 • Werkcolleges zijn verplichte onderdelen van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 3). Studenten kiezen tenminste 1 werkcollege Grieks of Latijn en tenminste 1 werkcollege Grieks, Latijn, Antieke Wijsbegeerte of Oude Geschiedenis.