Prospectus

nl en

Latin in the Renaissance

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 2).

Beschrijving

Dit college biedt enerzijds een inleiding in de humanistische filologie in de Renaissance en het belang daarvan voor de tekstoverlevering van de klassieke (Latijnse) literatuur, anderzijds vormt het een inleiding in de Latijnse literatuur van de Renaissance zelf.

In het eerste deel zal een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de tekstoverlevering worden besproken, zoals het terugvinden en bestuderen van belangrijke manuscripten, de ontwikkeling van de tekstkritiek en de uitvinding van de boekdrukkunst.

In het tweede deel zal de Latijnse literatuur van de Renaissance zelf centraal staan, aan de hand van drie literaire genres (epistolografie, biografie en elegie). Deze worden verkend aan de hand van diverse voorbeelden, onder wie Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, Bartolomeo Platina en Antonio Beccadelli. Bij de interpretatie van deze teksten wordt onderzocht hoe deze auteurs zich verhouden tot literaire voorbeelden uit de klassieke oudheid (bv. met behulp van het begrip intertekstualiteit) en tot de wereld van de Renaissance.

Leerdoelen

  • Verwerving van kennis van de belangrijkste humanistische geleerden/ schrijvers, hun werken en van de historische context;

  • Inzicht in de tekstoverlevering van de klassieke literatuur in de Renaissance;

  • Verdieping van de onderzoeksmethoden m.b.t. de literaire genres in de Latijnse literatuur;

  • Introductie in de materiële achtergronden van (neo-)latijnse teksten.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Combinatie van hoorcolleges en werkcolleges

Toetsing

  • Take-home toets (tussentoets) 30%;

  • Schriftelijk tentamen met open vragen 70%.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Te gebruiken primaire en secundaire literatuur zal op een werkgroepplankje in de UB beschikbaar worden gesteld.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Mw. Dr. S.T.M. de Beer