Prospectus

nl en

Extra Course Greek/Latin

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1), maar staat open (en is interessant) voor studenten uit alle jaren van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Beschrijving

Het onderwerp van de cursus dit studiejaar is: Geschiedenis van de Filologie

Wij zijn gewend aan ‘standaardteksten’. Maar er was een tijd dat antieke teksten obscuur waren en in vele, corrupte versies circuleerden. Generaties filologen hebben ze voor ons leesbaar gemaakt. Zij bemiddelen tussen ons als moderne lezers en alles wat de antieke auteurs ons te bieden hebben.

Dit extra college biedt een inleiding op de ontwikkeling van de filologie met speciale aandacht voor de bijdrage van de humanisten uit de vijftiende en zestiende eeuw. Welke methodes gebruikten zij om de beste tekst te reconstrueren? Wat was voor hen eigenlijk ‘de beste tekst’? Hoe verhouden hun ‘verbeteringen’ zich tot hun blinde vertrouwen in de antieke auctores? En waarom zijn hun uitvindingen en herontdekkingen zo belangrijk voor ons als classici en moderne lezers van oude teksten? Dergelijke vragen staan in deze extra collegereeks centraal.

Met als leidraad Anthony Graftons klassieker Defenders of the Text (1991) zullen we stilstaan bij filologische methodes en hun ontwikkeling. Hierbij grijpen we geregeld terug op teksten van de vroege filologen zelf, zoals Francesco Filelfo’s vertaling van Plato’s Euthyphron (ca. 1430), Angelo Poliziano’s Miscellanea (1486) en Josephus Scaligers uitgave van Catullus (1577)

Bovendien zal prof dr Ineke Sluiter in dit blok uitleggen hoe je van manuscripten naar een gedrukte tekst komt. Wat moet je doen als je een teksteditie wilt maken? Ook zal zij laten zien hoe onze filologische voorgangers uit de oudheid zelf met de tekst van Homerus omgingen.

Leerdoelen

  • Verbreding van de stof voor studenten uit de bachelor die meer aankunnen dan het reguliere programma te bieden heeft (leerlijn Honours programme);

  • Uiteenzetten van de belangrijkste filologische principes en hun ontstaansgeschiedenis;

  • Beschrijven van de bijdrage van het humanisme in relatie tot eerdere en latere ontwikkelingen in de filologie;

  • Opstellen van eenvoudig stemma.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsing

Participatie en actieve deelname tijdens het college.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Anthony Grafton, Defenders of the Text: The tradition of Scholarship in an Age of Science, 1450-1800 (Harvard, 1991).

Verder n.a.t.k.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Dhr. drs. H. Lamers

Opmerkingen

Het college is toegankelijk voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur uit bachelorjaren 1, 2 en 3