Prospectus

nl en

Latin: rhetoric

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

Het onderwerp van de cursus dit studiejaar is: Cicero’s zelfbeeld als orator en politicus.

Cicero’s redevoeringen tegen Catilina tijdens zijn consulaat 63 v.Chr. vormden de hoogtepunt van Cicero’s loopbaan als orator en politicus en bepaalden zijn zelfbeeld in hoge mate, wat ook uit zijn latere oeuvre blijkt. De vier redevoeringen zijn een schoolvoorbeeld voor het gebruik van retorische middelen voor de aanval op een politieke tegenstander.

In dit college zal een selectie uit de redevoeringen tegen Catilina worden gelezen en bestudeerd. De focus zal hierbij liggen op een analyse van de tekst als voorbeeld van retorische theorie in de praktijk. Ter vergelijking worden aanvullende passages uit Cicero’s latere theoretische schriften De oratore en Brutus erbij gehaald.

In de hoorcolleges zullen in ieder geval de volgende thema’s aan de orde komen:

 • Cicero’s leven en werk

 • De politieke en literaire achtergronden van de redevoeringen tegen Catilina

 • Geschiedenis van de Romeinse retorische theorie

 • Het gebruik van retorische analyse bij literaire teksten

Leerdoelen

Kennis / Contextualisering:

 • Overzichtskennis retorische theorie

 • Bewustzijn van het belang van de retorica voor de Romeinse literatuur en cultuur

 • Kennismaking met het oeuvre van Romeinse retors (i.h.b. Cicero)

Vaardigheden:

 • Gebruik van retorisch apparaat voor retorische analyse

 • Vergroting van de leesvaardigheid van het Latijn en oefening in het zelfstandig lezen met behulp van een commentaar

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege en zelfstudie

Toetsing

 • Schriftelijke tussentoets (tijdens een collegeuur) van een deel van het pensum (25%);

 • Schriftelijk tentamen (tentamenweek oktober) met vertalingen/korte open vragen/essayvragen (75%).

Minimumeisen voor aanwezigheid, deelname en voorbereiding zullen worden aangegeven aan het begin van het blok.

Blackboard

N.a.t.k.

Literatuur

Teksteditie met commentaar (verplicht aan te schaffen):

 • Cicero: Catilinarians, ed. A.R. Dyck, Cambridge 2008.

Secundaire literatuur (geselecteerde hoofdstukken):

 • J.M. May (ed.), Brill’s Companion to Cicero: Oratory and Rhetoric, Leiden etc. 2002.

 • W. Dominik, J. Hall (eds.), A Companion to Roman Rhetoric, Malden, Mass. 2007.

N.B. De verplichte literatuur wordt bij aanvang van het blok aangekondigd.

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding. Eventuele anderen kunnen zich aanmelden via uSis

Contact

Mw. Dr. A. Ambühl