Prospectus

nl en

Extra College Grieks/ Latijn

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1), maar staat open (en is interessant) voor studenten uit alle jaren van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Beschrijving

In deze collegereeks komen aspecten van het Grieks en Latijn en tekstgenres aan bod waarvoor tijdens de reguliere colleges normaal gesproken geen tijd is.

In het Extra College Latijn (alleen blok 3) worden geselecteerde passages uit Horatius’ Ars Poetica (tevens onderdeel van het pensum BA3) vertaald en geïnterpreteerd. Hierbij komen niet allen belangrijke onderwerpen van de antieke literatuurtheorie ter sprake (o.a. de relatie tussen poëzie en beeldende kunst, inspiratie en techniek, Latijnse en Griekse literatuur, de maatschappelijke rol van de dichter), maar wordt ook de tekst op zichzelf als een literair kunstwerk bestudeerd.

Bij voldoende animo zal het Extra College in blok 4 verder gaan met Grieks.

Leerdoelen

  • Verbreding van de stof voor studenten uit de bachelor die meer aankunnen dan het reguliere programma te bieden heeft (leerlijn Honours programme).

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Toetsing

Participatie en actieve deelname tijdens het college.

Rooster

Zie rooster Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Literatuur

Latijn:

  • Teksteditie met commentaar (verplicht): Horace: Epistles Book II and Epistle to the Pisones (‘Ars Poetica’), ed. N. Rudd, Cambridge 1989.

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Mw. Dr. A. Ambühl

Opmerkingen

  • In blok 3 staat het Extra College in het teken van Latijn. Bij voldoende animo zal het extra college in blok 4 verder gaan met Grieks.

  • Het college is toegankelijk voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur uit bachelorjaren 1, 2 en 3.