Prospectus

nl en

Mentoraat BA1 GLTC

Course
2012-2013

Toegangseisen

De mentoraatbijeenkomsten zijn onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1).

Beschrijving

In het eerste semester wordt voor de eerstejaarsstudenten een aantal mentoraatbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten gaan de studiecoördinator en docentmentor in op allerlei verschillende aspecten die met (effectief) studeren te maken hebben.

Leerdoelen

  • Praktische informatie over de studie;

  • Effectief studeren en tentamenvoorbereiding;

  • Kennismaking met verschillende faciliteiten (Universiteitsbibliotheek);

  • Kennismaking met studentmentoren & docenten van de opleiding.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur

De bijeenkomsten zijn niet wekelijks; de data worden bij de eerste bijeenkomst bekend gemaakt.

Onderwijsvorm

Studiebegeleiding

Blackboard

Bij dit college wordt gebruik gemaakt van Blackboard

Literatuur

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding.

Contact

Mw. Drs. T.A. van Berkel