Prospectus

nl en

Latin: Language Acquisition 2 (B/C-group)

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten met Latijn op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten zonder eindexamen Latijn volgen Taalverwerving Latijn 2a.

Verder is de cursus in principe toegankelijk als keuzevak voor alle BA-studenten met kennis van het Latijn op eindexamenniveau, mits zij in het eerste blok Latijn Taalverwerving 1 hebben gedaan.

Beschrijving

Voortzetting van de taalverwerving met nadruk op de Latijnse syntaxis; voortzetting van het verwerven van grotere vertaalvaardigheden door de integrale lectuur van Cicero’s Pro Archia, deels in het Latijn, deels in vertaling; kennismaking met de Latijnse literatuurgeschiedenis aan de hand van het boek van Thomas Baier (zie bibliografie).

Leerdoelen

  • Taalvaardigheid: verwerving van elementaire kennis op het gebied van stamtijden, vocabulaire, syntaxis;

  • Leesvaardigheid: verwerving van een elementaire lees- en vertaalvaardigheid; (incl. het zelfstandige lezen van teksten m.b.v. een wetenschappelijk commentaar);

  • Kennismaking met de Latijnse literatuurgeschiedenis.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege, zelfstudie

Toetsing

  • Tussentoets (ca. 30%) tijdens het college;

  • Eindtoets (60%);

  • Participatie (10%).

Vereisten voor minimale aanwezigheid en voorbereiding worden tijdens de eerste bijeenkomst bekend gemaakt.

Blackboard

Tijdens de eerste bijeenkomst zal bekend gemaakt worden of Blackboard gebruikt wordt.

Literatuur

Tekst en commentaar van Cicero’s Pro Archia zullen beschikbaar zijn aan het begin van het college. Studenten dienen aan te schaffen:

  • T. Baier, Geschichte der römischen Literatur, München 2010;

  • C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst, Amsterdam Univ. Press 2007;

  • J.J.M. Taeymans en J. Ysebaert, Verbarium Latinum, Maastricht (elke druk is goed).

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding. Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC, mw. J.K. Koning.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dhr. J. Soerink MA
Dr. P.J. Rose