Prospectus

nl en

Latijn taalverwerving 1a (A-groep)

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse taal en cultuur (jaar 1). Studenten GLTC zonder Latijn op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen dit college. Studenten met eindexamen Grieks volgen Taalverwerving Latijn 1.

Beschrijving

In deze cursus wordt een begin gemaakt met de taalverwerving Latijn. Het doel van de cursus is om studenten tot een niveau te brengen dat het lezen van authentieke Latijnse teksten met de nodige hulpmiddelen (woordenboek, annotaties) mogelijk maakt.
De exacte inhoud van het college wordt vastgesteld als bekend is hoeveel studenten met welk niveau aan deze cursus deelnemen, maar de verwachting is dat per week (gemiddeld) 5-6 hoofdstukken van het voorgeschreven boek (Tirocinium Latinum) zullen worden bestudeerd.

Leerdoelen

  • Taalvaardigheid: verwerving elementaire kennis op gebied van morfologie, stamtijden, vocabulaire, syntaxis, en van een elementaire vertaalvaardigheid;

  • Studenten met een beperkte kennis van het Latijn (geen kennis tot maximaal 4 jaar onderwijs) tot een niveau brengen waar zij een Latijnse tekst met hulpmiddelen (woordenboek, annotaties) kunnen lezen.

Rooster

Zie roosters Griekse en Latijnse taal en cultuur .

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstudie

Toetsing

  • Tussentoets

  • Eindtoets

Blackboard

n.a.t.k.

Literatuur

  • P. Brandt, Tirocinium Latinum (ed. N.H C. van Loenen e.a), 19e editie, Uitgeverij P. Brand, 2002.

  • P. Brandt, Kleine Latijnse Grammatica (ed. G.F. Diercks), 5e editie, Uitgeverij P. Brandt, 1991.

  • H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands, Amsterdam UP, 1998.

Aanmelden

BA1 studenten GLTC worden aangemeld door de opleiding. Andere studenten melden zich bij de studiecoördinator GLTC, mw. J.K. Koning

Contact

Mw. Dr. A. Ambühl

Opmerkingen

Voor niet-GLTC studenten biedt de opleiding het keuzevak Latijn voor niet-classici (voorkennis van het Latijn niet vereist).