Prospectus

nl en

“Oud Nieuws”: communicatie en nieuwsvoorziening in de Griekse oudheid

Course
2012-2013

Toegangseisen

Beide tweedejaars BA-werkcolleges behaald.

Beschrijving

In de Griekse oudheid werd volop gecommuniceerd. Zo wisselden Griekse burgers de laatste nieuwtjes met elkaar uit op de agora en brachten reizigers en handelaren kennis mee uit verre oorden. Naast deze informele uitwisselingen van informatie, was er een constante stroom van officiele kennisgevingen. Deze waren afkomstig van de centrale polisautoriteiten die intern hun eigen burgers informeerden over zaken als wetgeving, benoemingen van magistraten, militaire expedities en andere burgerzaken. Daarnaast onderhielden poleis ook internationale betrekkingen door herauten en gezantschappen te sturen naar andere Griekse poleis en naburige rijken zoals dat van de Perzen. Op Panhelleense schaal werd informatie gereguleerd door goddelijke instanties. Het orakel van Delphi is hiervan het belangrijkste voorbeeld: het orakel moet dan ook gezien worden als het communicatiecentrum van Hellas.
In deze cursus wordt gekeken naar welke vormen van communicatie en nieuwsvoorziening de oude Grieken kenden. Het is daarbij opvallend dat ondanks de kennis van het schrift klassieke communicatie primair een oraal karakter had. Schriftelijke communicatie werd echter steeds belangrijker in de klassieke polis. Aan de hand van met name het Atheense bronnenmateriaal zal gekeken worden hoe de polis haar volk informeerde en hoe zij internationale betrekkingen onderhield met de omliggende wereld.

Leerdoelen

  • Verdieping in de sociale, politieke en culturele geschiedenis van de Griekse oudheid (trefwoorden: verschriftelijking, Griekse poliscultuur, diplomatie, internationale betrekkingen).

  • Vermogen ontwikkelen om standpunten van verschillende moderne auteurs en antieke bronnen kritisch tegen elkaar af te wegen.

  • Versterking van het vermogen om in een goed gestructureerd werkstuk een eigen standpunt te ontwikkelen.

Rooster

Zie rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Werkstuk – 65%

  • Opdrachten en referaat – 25%

  • Actieve deelname – 10%

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Aanbevolen literatuur: Sian Lewis, News and society in the Greek polis (Londen 1996). ISBN 0-8078-4621-x

  • De overige verplichte literatuur zal tijdens de eerste bijeenkomst aangekondigd worden en middels een werkcollegeplank ter beschikking gesteld worden.

Aanmelden

Via uSis

Contact

Email: mw drs. D.E. Kretschmann