Prospectus

nl en

Introduction to Dutch History from 1800 on

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis van Nederland van 1780 tot heden. Er wordt daarbij aandacht geschonken aan de politieke, sociaal-economische, religieuze en culturele aspecten. De studenten bereiden zich voor door het bestuderen van literatuur over de stof die tijdens de colleges behandeld wordt. In het eerste college wordt de periode 1780 tot 1813 behandeld; in de volgende twee colleges de periode 1813 tot 1830; ook in twee colleges de periode 1830 tot 1870; in de volgende drie colleges de periode 1870 tot 1918; ook in drie colleges de periode 1918 tot 1965; en in de laatste twee colleges de periode 1965 tot heden.
Deze cursus sluit aan op de cursus Inleiding in de Nederlandse geschiedenis 1.

Leerdoelen

Kennis van de hoofdlijnen en belangrijkste gebeurtenissen en inzicht in de ontwikkelingsgang van de Nederlandse geschiedenis van 1780 tot heden. Ook worden de studenten geconfronteerd met verschillen in wetenschappelijke benaderingen, doordat in de colleges de stof van het handboek ook vanuit andere visies besproken wordt. Op die manier verwerven de studenten kennis van de grondbegrippen van de Nederlandse geschiedenis en het vermogen om kritisch om te gaan met historische bronnen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Dutch Studies.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Na Blok III is er een diagnostische toets (proeftentamen). Na Blok IV is er een schriftelijk tentamen over de opgegeven literatuur en de op het college behandelde stof. Het tentamen bestaat uit open essayvragen. Het gebruik van woordenboeken (niet elektronisch) is toegestaan bij het maken van het tentamen.

Literatuur

  • J.H.C. Blom en E. Lamberts [red.], Geschiedenis van de Nederlanden, vierde herz. dr., Baarn, 2006, p. 222-232, 246-256 en 314-374.

  • Verdere literatuur wordt op het college bekend gemaakt.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis Bij problemen en vragen kunnen studenten contact opnemen met het secretariaat: tel. 071 527 2233 mail: dutchstudies@hum.leideuniv.nl

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Informatie bij de docent: Prof.dr. O.J. Praamstra
Secretariaat Opleiding Dutch Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272233; mail: dutchstudies@hum.leideuniv.nl
Studiecoördinator: Mw. I. Zagar, P.N. van Eyckhof 3, kamer 305B; mail: i.zagar@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Doelgroep: Buitenlandse studenten met gevorderde kennis van het Nederlands en belangstelling voor de geschiedenis van Nederland.