Prospectus

nl en

Culture and Society of the Netherlands - Culture I

Course
2012-2013

Toegangseisen

Dit college is alleen open voor studenten voor wie het Nederlands niet de moedertaal is.

Beschrijving

Dit college sluit aan bij de ‘Introduction to Dutch Studies’ uit het 1e semester, maar kan wel apart gevolgd worden. In deze cursus worden zeer diverse onderwerpen van de Nederlandse cultuur en maatschappij behandeld. In de eerste helft van het semester staat de Nederlandse samenleving na de Tweede Wereldoorlog centraal. In hoorcolleges komen de volgende onderwerpen aan bod: Staatsinrichting en politiek – Economie en werk – Onderwijs en sociale zorg – Religie en levensbeschouwing – Buitenlandse betrekkingen. Dit blok wordt afgesloten met een tentamen in de studieweek (zie hieronder).
In de tweede helft van het semester bestuderen we de geschiedenis van steden in Holland die we ook zullen bezoeken. Dat zijn in ieder geval Leiden en Amsterdam en waarschijnlijk ook Utrecht en Den Haag. In elke stad staat een thema centraal, zowel in de teksten als bij de excursie.
Als eerste kennismaking met het doen van literair-historisch onderzoek, bestuderen studenten dit semester zelfstandig een (deel van een) literaire tekst over een historisch moment. Hierover schrijven zij hun BSA-werkstuk van ongeveer 2500 woorden. Tijdens de tweede helft van het semester worden de studenten hierbij begeleid in colleges, door het maken van opdrachten en in individuele gesprekken.
Totale studielast is 280 uur. De volgende berekening kan wisselen per student:

 • colleges 10 × 2 = 20 uur

 • excursies 4 × 5 = 20 uur

 • literatuurstudie 120

 • werkstuk 120
  Dit college is een aanvullende eis voor een positief BSA.

Leerdoelen

De student krijgt in dit college:

 • basiskennis van de geschiedenis van Nederland vanaf ongeveer 1500

 • basiskennis van de moderne Nederlandse cultuur en maatschappij en de plaats in een internationale context

 • kennis van een belangrijke tekst uit de Nederlandse literatuur van na 1500 en zijn historische context

 • kennis van bibliografische bronnen om zelfstandig vragen op dit gebied te kunnen beantwoorden

 • de vaardigheid om schriftelijk verslag te doen van onderzoek op het gebied van de Nederlandse literatuur en geschiedenis

Rooster

Raadpleeg het rooster (vanaf juni beschikbaar).

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

 • Excursie

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen met meerkeuzevragen en korte open vragen over de eerste helft van de stof in de studieweek. Bij dit tentamen mag geen woordenboek gebruikt worden – 25%.

 • Schriftelijk tentamen met essayvragen over de vier steden aan het eind van het semester. Bij dit tentamen mogen papieren woordenboeken gebruikt worden – 25%.

 • Werkstuk – 40% (dit onderdeel moet voldoende zijn, dus minimaal een 6).

 • Opdrachten ter voorbereiding van het werkstuk – 10%

Blackboard

Blackboard speelt een belangrijke rol bij dit college. Onder andere voor het beschikbaar stellen van studiemateriaal etc. Studenten kunnen zich twee weken voor aanvang van het college aanmelden.

Literatuur

 • Mulder, Doedens en Kortlever: Geschiedenis van Nederland, Van prehistorie tot heden, 5e druk, Baarn, 2011. Hieruit hoofdstuk 13 en 14.

 • Overige teksten worden beschikbaar gesteld via Blackboard.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen: tel. 071 527 2233 of dutchstudies@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Het college is niet open voor deze studenten

Contact

Secretariaat Opleiding Dutch Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272233; mail: dutchstudies@hum.leidenuniv.nl
Studiecoördinator: Mw. I. Zagar, P.N. van Eyckhof 3, kamer 305B; mail: i.zagar@hum.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het behalen van dit vak is verplicht voor het verkrijgen van een positief bindend studieadvies. Als de student in het eerste jaar dit onderdeel niet haalt, krijgt hij een negatief bindend studieadvies en kan zich voor de komende vier jaar niet meer herinschrijven voor de opleiding Nederlandkunde/Dutch Studies.