Prospectus

nl en

Chinese weblogs

Course
2012-2013

Toegangseisen

BA3 IC Advanced 1e semester

Beschrijving

Bij dit college lezen we artikelen van Chinese weblogs en BBS en voeren we daar klassikale discussies over in het Chinees. De opzet is thematisch, per week komen verschillende blogs aan de orde.

Studielast
5 EC x 28 u = ca 140 uur

Leerdoelen

  • Vergroten van de leesvaardigheid modern Chinees, met extra aandacht voor internet-taalgebruik.

  • Vergroten van de spreekvaardigheid modern Chinees door actieve deelname aan discussies.

Rooster

Zie het rooster op de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsing

  • presentatie & discussieleiding, voor 20% van het eindcijfer

  • tentamen, voor 80% van het eindcijfer

Blackboard

Het college maakt gebruik van Blackboard voor aankondigingen, beschikbaarstelling van aanvullende course documents, enz.

Literatuur

wordt via Blackboard aangekondigd.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Zhang Yinzhi