Prospectus

nl en

Integrated Chinese III: intermediate I

Course
2012-2013

Toegangseisen

 • BA2-college Modern Chinees II: lezen en schrijven

 • BA2-college Modern Chinees II: verstaan en spreken

Beschrijving

Dit college bouwt voort op detweedejaars colleges Modern Chinees. Het biedt verdere trainingen in de volgende vier vaardigheden: luisteren, spreken, lezen en schrijven van het Mandarijn.

Integrated Chinese III wordt op twee niveau’s aangeboden: intermediate en advanced. Studenten die een jaar in China/Taiwan hebben gestudeerd zijn verplicht het niveau advanced te volgen.
Studenten zonder veel ervaring in China kunnen overigens ook advanced volgen, mits hun taalniveau vergelijkbaar is met dat van studenten die wel een jaar in China hebben verbleven en zij daarvoor goedkeuring hebben gekregen van de Examencommissie.
NB: Inhoudelijk (stof, leerdoelen) gaat het bij Intermediate en Advanced om hetzelfde college, er is alleen sprake van een niveauverschil. Daarom is het niet mogelijk beide niveaus te doen, deze colleges kunnen slechts eenmaal worden gevolgd.

Leerdoelen

Rooster

Eerste semester, vier contacturen per week (een uur vocabulaire en grammatica, een uur oefening, een uur spreken en luisteren, een uur lezen en schrijven). Zie het collegerooster”:http://hum.leidenuniv.nl/chinees/roosters/ voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Prestatie van het hele semester: 40% ( waarvan opstellen 30%, spreekbeurt 10%)

 • Tentamen: 60% ( waarvan luisteren& spreken 20%, lezen&schrijven 40%)

Voorwaarde voor herkansing-tentamen: het eerste tentamen moet boven 4 zijn

Blackboard

Ja, Blackboard

Literatuur

 • The Routledge Advanced Chinese Multimedia Course: Crossing Cultural Boundaries
  By Kun-shan Carolyn Lee, Hsin-Hsin Liang, Liwei Jiao, Julian Wheatley
  ISBN: 978-0-415-77407-9
  Published by: Routledge

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Bij de coördinator: Mw. drs. Y.Z. Zhang.