Prospectus

nl en

Modern China: Culturele Antropologie

Course
2012-2013

Toegangseisen

BA1 Politics & Economy of China/Inleiding Huidige China A.

Beschrijving

Deze cursus geeft een inleiding tot de meest belangrijke aspecten van de cultuur en sociale organisatie van de moderne Chinese maatschappij, met de nadruk op de Volksrepubliek. Hierbij ligt met name de nadruk op lokale sociale strukturen (zoals familie, verwantschap, werkeenheden, dorpen), de sociale stratificatie van de Chinese maatschappij, informele omgangsvormen en gebruiken en etniciteit en religie.

Leerdoelen

  • Basiskennis van de cultureel- antropologische bestudering van China

  • Schriftelijke en mondelinge presentatie van eigen werk

Rooster

Jaar BA 02 Chinastudies. Zie Opleidingsrooster

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege 1 uur per week

  • Werkcollege voor paper presentaties 1 uur per week

Toetsing

  • Bijdrage aan de colleges (deelname, presentatie en discussie) 33%

  • 3 werkstukken (maximaal 1500 woorden per stuk) 66%

Blackboard

Blackboard zal worden gebruikt voor beschikbaar stellen van studiemateriaal

Literatuur

Voor elk college dient een artikel (ongeveer 25 paginas) in het Engels gelezen te worden. Voor de werkstukonderwerpen zal een literatuurlijst gegeven worden van ongeveer 200 pagina’s elk.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Frank Pieke