Prospectus

nl en

Chinese Wereldbeelden: het Daoïsme als religieus verschijnsel

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Tijdens dit werkcollege zullen wij aan de hand van het secundaire onderzoek nader ingaan op het Daoïsme als religieus verschijnsel. Van iedereen wordt minstens een samenvattende beschrijving verwacht van één aspect van het Chinese Daoïsme in heden of verleden.

Studielast
totaal circa 140 uur (5 EC x 28 uur)

 • 28 contacturen (14 weken x 2 contacturen)

 • 24 voorbereiding bijeenkomsten (12 weken x 2 uur voorbereiding)

 • 16 uur voorbereiding referaat

 • 72 uur voor onderzoek en schrijven werkstuk

Leerdoelen

 • kritische omgang met onze opvattingen over het Daoïsme

 • inzicht in de wetenschappelijke benadering van Chinese religieuze tradities in hun maatschappelijke context

 • verdere ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid

Rooster

Zie het collegerooster op de website van Chinastudies voor dag, tijd en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

 • Bijdrage aan de colleges (voorbereiding, betrokkenheid, deelname, referaat) 30%

 • Schriftelijk werkstuk 70%
  Aanwezigheid is verplicht zoals bij alle werkcolleges.

Blackboard

Ja, zie Blackboard

Literatuur

Wordt bekend gemaakt tijdens college.

Aanmelden

Aanmelden via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Barend ter Haar.