Prospectus

nl en

Premodern Chinees IIA

Course
2012-2013

Toegangseisen

BA1-college Premodern Chinees I

Beschrijving

Dit college is een verdere kennismaking met het Klassiek Chinees, de taal waarin Chinese ambtenaren, filosofen, schrijvers, dichters en geleerden eeuwenlang hebben geschreven. Het college bestaat uit het lezen, analyseren en vertalen van Klassiek Chinese teksten van uiteenlopende genres en periodes. Hierbij wordt de karakterkennis verder opgebouwd en de kennis van de basisgrammatica afgerond. Verder wordt er geoefend in het zelfstandig opzoeken van karakters in woordenboeken.

Studielast

(3 ECTS per semester), totaal circa 84 uur per semester (3 EC x 28 uur)

  • 28 contacturen (14 weken x 2 uur per week)

  • 42 uur voorbereiding (14 weken x 3 uur per week)

  • 14 uur tentamen en tentamenvoorbereiding

Leerdoelen

  • kunnen vertalen (van Klassiek Chinees naar Nederlands) van teksten uit verschillende historische periodes en literaire genres

  • kunnen gebruiken van Chinees-Engelse woordenboeken

  • opbouwen van kennis op het gebied van de traditionele Chinese geschiedenis, literatuur en cultuur

Rooster

Zie het rooster op de opleidingswebsite Chinastudies.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Per semester steeds een tussentoets (tellend voor 20%) in de toetsweek tijdens het semester, gevolgd door een eindtoets 80%, na afloop van iedere semester. Men krijgt een eindcijfer per semester. Per semester is er ÉÉN herkansing. Het eindcijfer over twee semesters wordt gemiddeld, maar het tweede tentamen moet voldoende zijn om dit college te halen.

Blackboard

Ja. Zie Blackboard

Literatuur

  • Paul van Els: Van orakelbot tot weblog 2, Leiden University Press 2011

  • Shih-chiu Liang. 1993. Far East Chinese-English dictionary. Taipei: the Far East Book Co.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Kijk op de Blackboardsite voor meer informatie.