Prospectus

nl en

Introduction World Art Studies

Course
2012-2013

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

Kunst is een wereldwijd verschijnsel met een diep verleden. De eerste artistieke uitingen treffen we reeds 100.000 jaar geleden aan; alle hedendaagse culturen beoefenen visuele kunst in de een of andere vorm. Hoe dienen we dit verschijnsel te bestuderen? Dit is de centrale vraag van het nieuwe studieveld World Art Studies, waarop deze collegereeks een inleiding biedt. De nadruk ligt niet op een overzicht van de kunst van de wereld, maar op de verschillende benaderingen in de studie van kunst als een mondiaal fenomeen. Daarenboven worden enkele belangrijke onderzoeksthema’s binnen word art studies toegelicht, met name de oorsprong van kunst, interculturele vergelijking van kunst in haart context en interculturalisatie ofwel de artistieke kruisbestuivingen tussen culturen.

Naast de collegestof, lezen de studenten zelfstandig enkele teksten over kunst als een wereldwijd verschijnsel.

Leerdoelen

  • Kunst opvatten als algemeen menselijk en universeel verschijnsel in ruimte en tijd.

  • Inzicht in de vragen die kunstgeschiedenis stelt en de verschillende disciplinaire methoden die ter beantwoording daarvan kunnen worden toegepast.

  • Een vergelijkend perspectief op artistieke voorwerpen uit uiteenlopende culturen kunnen toepassen.

  • Inzicht in zowel universele als cultuurrelatieve dimensies van kunstvormen wereldwijd.

  • Een bewustzijn van de socio-culturele contexten waarin kunstvormen worden gemaakt en gebruikt.

  • Een bewustzijn van dynamische processen als artistieke kruisbestuivingen tussen culturele contexten.

Rooster

Conceptrooster: maandag 17.00 – 19.00 uur. Maar let op! voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege.

Toetsing

Schriftelijk tentamen en toets halverwege de cursus.

Blackboard

Wordt er in de cursus gebruikt voor: programma en literatuur; de structuur van het vak; tentameninformatie en proeftentamen. Ook biedt Blackboard links naar powerpoints en weblectures.

Literatuur

  • K. Zijlmans, en W. van Damme (eds.). World Art Studies: Exploring Concepts and Approaches. Amsterdam: Valiz, 2008.

  • Spivey, N. How Art Made the World. London: BBC Books, 2004 (ook in Nederlandse vertaling verschenen).

Aanmelden

Via Usis (geldt niet voor eerstejaars propedeuse studenten Kunstgeschiedenis, welke groep voor dit werkcollege automatisch is aangemeld).

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Prof.dr. W. van Damme (coördinator).

Opmerkingen

N.v.t.