Prospectus

nl en

Kerncurriculum: Inleiding literatuurwetenschap

Course
2012-2013

Toegangseisen

Geen specifieke toegangseisen.

Beschrijving

Deze cursus uit het facultaire kerncurriculum biedt een introductie in de benadering, in de geschiedenis en in de analyse van literatuur. Dat gebeurt in dertien stappen. Dertien belangrijke concepten uit de moderne Literatuurwetenschap worden ieder voor zich uitgewerkt aan de hand van een historische periode. Die concepten zijn: werking, identiteit, autoriteit, betekenistoekenning, intertekstualiteit, vorm en affect, belang, het sublieme, referentialiteit, focalisatie, representatie, en hybriditeit. Ieder begrip helpt ten eerste om licht te werpen op een historische periode. Op deze manier komt u in aanraking met de internationaal gangbare periodisering. Ieder begrip helpt ten tweede om aan de hand daarvan een bepaalde benadering van literatuur te behandelen. Tot slot leidt het begrip tot de bespreking van belangrijke analytische begrippen.

Iedere sessie start met een uur hoorcollege waarin de stof uit het boek niet wordt herhaald maar wordt aangevuld. Literaire teksten van de klassieke oudheid tot nu worden daarbij gebruikt. Studenten hebben ondertussen in de voorgaande week thuis het hoofdstuk bestudeerd dat voor die sessie op de rol staat en kunnen in het tweede uur vragen stellen. Het tweede uur is dus integraal interactief van aard. Omdat vooraf nooit bekend is welke vragen er zullen komen is het, zo bewijst het verleden, ook altijd een spannend college-uur.

Leerdoelen

Studenten verwerven kennis van de internationale gangbare periodisering van literatuur; ze kunnen verschillende benaderingen van literatuur herkennen en zich daartoe academisch verhouden; en ze verwerven kennis van belangrijke analytische begrippen, Een even belangrijk doel is dat studenten de basale kennis en vaardigheden aangereikt krijgen die ze in staat stellen interdisciplinair te gaan opereren (literatuur in verband met filosofie, theologie, geschiedenis, kunstgeschgiedenis ed) of intermeidaal (literatuur in verband met film, fotografie, theater, dans, muziek ed).

Rooster

Zie Rooster kerncurriculum

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

Centraal tentamen

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor wat betreft de basale informatie. De werkelijke interactie vindt plaats in het college. Dat niet adequaat volgen betekent dat studenten zich meteen op achterstand zetten.

Literatuur

  • F-W Korsten; Lessen in literatuur (Nijmegen: Vantilt, 2005)

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent: Dr F.W. Korsten