Prospectus

nl en

I&E Integratie 2

Course
2011-2012

Doel

Leren hoe je een project goed kunt managen. In de pers verschijnen regelmatig berichten over minder goed verlopen projecten, bijvoorbeeld de OV-chipkaart en C2000. Uiteraard zijn er ook projecten die wel goed verlopen. Waarom verloopt het ene project wel goed en waarom het andere niet? Waar moet je allemaal rekening mee houden bij het managen van een project?

Beschrijving

De volgende onderwerpen komen aan bod: project, projectplanning, projectmanagement. Je voert samen met andere studenten een project uit voor een externe opdrachtgever. Door het uitvoeren van het project voor een externe opdrachtgever leer je door ervaring. De theorie van projectmanagement zal worden behandeld in interactieve hoorcolleges.

Examinering

Examinering is op basis van de bijdrage aan het project. Tevens is er een schriftelijk tentamen. Zowel voor het project (verslagen + eindpresentatie) als voor het tentamen moet een voldoende gehaald worden. Het eindcijfer wordt bepaald door resultaat van het project.

Voorkennis

I&E Integratie 1.

Literatuur

Verplicht: Nog nader te bepalen.
Achtergrond (niet verplicht): The Rational Unified Process Made Easy
Addison Wesley US | 2003 | 416 blz. | Per Kroll, Philippe Kruchten