Prospectus

nl en

Europe in Practice

Course
2011-2012

Toegangseisen

In beginsel kunnen 40 studenten aan dit vak deelnemen!
Deelname aan de collegeserie staat open voor gemotiveerde studenten van alle studierichtingen en alle faculteiten met een interesse voor Europa die ten minste tweedejaars zijn.

Beschrijving

Doel van het vak is:
Kennis en inzicht in de EU vergroten door middel van een reeks zeer interactieve colleges vanuit een praktische invalshoek door 10 verschillende gastdocenten met een zeer uitgebreide praktijkervaring.

Deze bijzondere serie kenmerkt zich door een sterk praktische invalshoek. De collegeserie, opgezet door wijlen prof. mr. H.G. Schermers, biedt een unieke mogelijkheid voor studenten om in discussie te treden met eminente sprekers die een jarenlange ervaring binnen Europa hebben, opgebouwd in de meest uiteenlopende sectoren. Tijdens de colleges, 10 in totaal, komt een breed scala aan onderwerpen aan bod, zoals de uitbreiding van de EU, de EU in de wereld, het veiligheids- en defensiebeleid, de handel met derde landen, de Europese instellingen, de bank- en verzekeringssector binnen de EU, de euro en het Europese recht. Hoe reageert de Unie bijvoorbeeld op de kredietcrisis? Wat betekent Europa nu écht voor een Nederlandse advocaat? Moet Turkije lid worden van de EU? Hoe stellen we de energievoorziening van Europa veilig, gezien de herhaalde Russische dreiging om de gasleveranties aan Europa te beperken? In dit keuzevak wordt aan de hand van actuele voorbeelden aandacht besteed aan de juridische en praktische mogelijkheden die de Unie heeft om te reageren op uitdagingen in de wereld van vandaag.

NB:
Het vak kan als vrije collegeserie worden gevolgd, maar ook als keuzevak voor 5 ECTS. Bij het volgen als collegeserie krijgen studenten een certificaat bij aanwezigheid bij minimaal 8 colleges. Bij het volgen als keuzevak dient een eindpaper van 3000 woorden te worden geschreven dat aansluit bij een van de bijeenkomsten. Tevens is aanwezigheid bij minstens 8 colleges verplicht. Voor de beste paper wordt ieder jaar een Best Paper Award toegekend, waaraan certificaat en een bedrag van 250 Euro verbonden is.*

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het keuzevak “Europa in de praktijk” gaat in op actuele vraagstukken waarmee de Europese Unie wordt geconfronteerd. Het bijzondere van dit vak is dat we nu eens niet uitgaan van literatuur en jurisprudentie – in tegendeel: we nodigen gastdocenten uit: advocaten, politici, diplomaten, ambtenaren – mensen uit de praktijk die het klappen van de zweep kennen. Met hen gaan we na hoe Europa nu in de praktijk functioneert. Zo biedt dit vak een nieuwe kijk op de EU; studenten krijgen meer inzicht in de rol van het recht in een politieke context.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten inzicht gekregen in het praktisch functioneren van ‘Europa’. Zo biedt dit vak een nieuwe kijk op de EU; studenten krijgen meer inzicht in de rol van het recht in een politieke context.

Rooster

Het vak zal plaatsvinden op woensdag en vrijdag in de periode april-mei.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

  • Aantal à 2 uur: 10

  • Sprekers zijn onder meer mr. S.I.H. Gosses, , prof. mr. L.J. Brinkhorst en dr. W.F. van Eekelen (o.a. oud-Secretaris-Generaal West Europese Unie).

  • Vereiste voorbereiding door studenten: studenten ontvangen voor aanvang van het vak via blackboard instructies. Studenten dienen voor aanvang van het vak de verplichte literatuur te hebben gelezen.

Werkgroepen
Geen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen .

Toetsing

Toetsvorm(en)
Een paper van 3000 woorden over één van de 10 behandelde thema’s. Alleen diegenen die het vak voor ECTS volgen dienen een paper te schrijven.

Best Paper Award
Voor de beste paper wordt ieder jaar een Best Paper Award toegekend, waaraan certificaat en een bedrag van 250 Euro verbonden is.

Inleverprocedures
De paper dient binnen drie weken na afloop van het vak te worden ingediend, zowel in hardcopy als electronische versie.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur: Luuk van Middelaar, De passage naar Europa – Geschiedenis van een begin
531 pagina’s, Historische Uitgeverij, 2009; eventueel aanvullende literatuur per bijeenkomst die via blackboard beschikbaar zal worden gemaakt.

Aanbevolen studiemateriaal
Geen.

Aanmelden

Aanmelding verloopt via de vakcoordinator.

Ivm. aard en opzet van het vak kunnen maximaal 40 studenten worden toegelaten. Studenten boven dit getal worden op een wachtlijst geplaatst. Via de coördinator verneemt u (nadere) informatie over de toelating.

Contact

Instituut/afdeling

  • Instituut: Publiekrecht

  • Afdeling: Europees recht

  • Kamernummer secretariaat: B1.21

  • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 09.00 – 17.00 uur

  • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8837

  • E-mail: w.h.rodger@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Sprekers (onder voorbehoud)
1. L.J. Brinkhorst: oud-Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, oud-Minister van Landbouw en oud-Minster van Economische Zaken
2. T. de Bruijn: Permanent Vertegenwoordiger bij de Europese Unie
3. W.F.van Eekelen: oud-Staatssecretaris van Defensie en voormalig Secretaris-Generaal van de West Europese Unie
4. S.I.H. Gosses: oud-Ambassadeur in Turkije
5. A.Szàsz: oud-directielid van De Nederlandsche Bank
6. A. Meij: voormalig rechter bij het Gerecht van de Europese Unie
7. C. Trojan: oud-Secretaris-Generaal van de Europese Commissie, voormalig Permanent Vertegenwoordiger van de Europese Commissie bij de WTO en andere internationale organisaties in Genève
8. R. van Tets: Partner in Laaken Asset Management N.V, AAdviseur van de directie van ABN AMRO, Lid van de Raad van Commissarissen van onder meer Wegener N.V., Arcadis N.V., Euronext, Holland Casino
9. S. Vos: Directeur van de Brusselse vestiging van FIPRA International
10. C. Wissels: Hoofd van de Afdeling Europees Recht, Dienst Juridische Zaken, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.