Prospectus

nl en

Biodiversity 3 (EBC)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Biodiversiteit jaar 2

Beschrijving

Aan de hand van de nieuwste fylogenetische inzichten (Tree of Life – ToL) worden een aantal belangrijke clades nader bestudeerd gedurende een serie van samenhangende 3-7 daagse workshops, elk met specifieke aandacht voor bepaalde taxa en concepten/methoden. Rode draad zijn de belangrijke sleutelinnovaties in de ToL.

Leerdoelen

Doelstellingen:

  • Vergroten inzicht in een aantal basale biologische concepten (soort, soortsvorming, homologie, ontogenie, soortsarealen, ruimtelijke biodiversiteitspatronen en schaalgroottes, tijdschalen) en methoden (grondslagen systematiek & vergelijkende biologie, macro-evolutie, fylogeniereconstructie, interpretatie fylogenetische informatie, evo-devo)

  • Vergroten taxonomische en morfologische diversiteitskennis en verdieping van de taxonomische, morfologische en natuurhistorische kennis van geselecteerde taxa (Insecta, Mollusca, Vertebratae, Angiospermen/Palynologie, Mossen/Varens, Wieren, Fungi)

  • Vergroten inzicht in de ToL, interpreteren van fylogenie hypotheses, inzicht in Key innovations en macro-evolutionaire ontwikkelingen (Paleobiologie)

  • Verbetering vaardigheden m.b.t. waarnemings- & vangsttechnieken (lichtmicroscopie, SEM, verzamelen, schriftelijk documenteren, rapportage, gebruik fossielen, gebruik collecties)

  • Verbeteren identificatievaardigheden en taxonherkenning met gebruik van sleutels, collecties, etc.

Eindtermen:

  • Waarnemen en interpreteren van morfologische eigenschappen, incl. microscoopgebruik

  • Overzicht van diverse taxonomische groepen, incl. determineervaardigheden

  • Inzicht in de fylogenetische verwantschappen, evolutionaire veranderingen en trends

  • Inzicht in het begrip tijd

Rooster

Wordt tzt toegestuurd; globale opbouw:
2 weken Entomologie + Malacologie
1 week Tijd – Paleobiologie
4 dagen Bryologie
3 dagen Pteridologie
3 dagen Angiospermen
4 dagen Palynologie

Onderwijsvorm

Colleges, practica en opdrachten, demonstraties, literatuurstudie, excursies

Toetsing

Deeltentamen, schriftelijke rapportage

Blackboard

Blackboard, computeralgorithmes, Multi-media identificaties, internet.

Literatuur

Syllabus, artikelen.

Aanmelden

Via USIS

Contact

Marco Roos (roos@nhn.leidenuniv.nl)

Opmerkingen

n.v.t.