Prospectus

nl en

Developmental and Educational Psychology

Course
2011-2012

Beschrijving

De ontwikkelings- en onderwijspsychologie heeft als onderwerp processen van ontwikkeling, rijping en leren gedurende de kinder- en jeugdjaren (prenataal tot circa 21 jaar).

Inhoud

 • theoretische uitgangspunten van de ontwikkelingspsychologie

 • aanleg versus omgevingsinvloeden

 • prenatale ontwikkeling

 • motorische ontwikkeling

 • lichamelijke ontwikkeling

 • taalontwikkeling

 • cognitieve ontwikkeling en intelligentie

 • sociaal-emotionele en morele ontwikkeling

 • de relatie tussen ontwikkeling en leren, kennisverwerving en motivatie.

Leerdoelen

 • Studenten verwerven kennis over en inzicht in basisconcepten, theorieën, en onderzoek op het gebied van de ontwikkelingspsychologie en de onderwijspsychologie.

 • Studenten verwerven kennis over en inzicht in de ontwikkeling van kinderen op verschillende gebieden, zoals de sociale ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, de taalontwikkeling.

 • Studenten leren om wetenschappelijke artikelen te lezen, te interpreteren en erover te discussiëren.

Rooster

Ontwikkelings- en Onderwijspsychologie (2011-2012):

Onderwijsvorm

14 hoorcolleges en drie werkgroepbijeenkomsten. De werkgroepbijeenkomsten zijn niet verplicht. Tijdens de hoorcolleges bespreken de docenten de belangrijkste begrippen en onderzoeksresultaten uit de ontwikkelings- en onderwijspsychologie. De studenten discussiëren in 3 werkgroepbijeenkomsten over aanvullende literatuur.

Toetsing

Het tentamen bestaat voornamelijk uit meerkeuzevragen en enkele open vragen over de literatuur (boek en aanvullende literatuur) en de collegestof.

Blackboard

Informatie over de cursus wordt via Blackboard verstrekt: blackboard.leidenuniv.nl

Literatuur

 • R. Siegler, J. DeLoache, N. Eisenberg (2010). How Children Develop 3rd edition. New York: Worth Publishers.

 • A book compiled by M.V.J. Veenman: Educational Psychology. Pearson Custom Publishing.

 • Syllabus met artikelen en boekhoofdstukken

 • Informatie aangeboden op Blackboard (o.a. collegesheets en artikelen) behoort tot de tentamenstof.

De boeken zijn goedkoop verkrijgbaar via de boekenbalie van de studievereniging Labyrint op vertoon van je lidmaatschapspasje van Labyrint of anders bij de academische boekwinkels.

Aanmelden

Inschrijving voor het tentamen en hertentamen gaat niet automatisch. Wie zich niet inschrijft, kan niet meedoen aan het (her)tentamen

Contact

Dr. C. Bokhorst
Kamer 3B36
Telefoon: +31 (0)71 527 4044
E-mail: bokhorst@fsw.leidenuniv.nl