Prospectus

nl en

Ridderschap in het herfsttij

Course
2011-2012

Toegangseisen

BSA norm en beide propedeuse Themacolleges behaald.

Beschrijving

Wie als kind graag riddertje speelde, zal toen niet hebben beseft dat hij of zij zich bezighield met één van de meest complexe verschijnselen uit de middeleeuwse geschiedenis, waarover door grote geleerden heftige discussies zijn (en worden) gevoerd. Eén van deze discussies betreft de betekenis van ridderschap in de vijftiende eeuw. Dat ridders in deze periode enkele traditionele kenmerken van hun bestaan moesten opgeven, staat wel vast, maar hoe snel en hoe ingrijpend dat gebeurde en welke nieuwe bestaansgronden werden gevonden, daarover is nog veel onduidelijk. In dit college zullen verschillende facetten van het concrete laatmiddeleeuwse ridderleven (oorlogvoering, toernooien, reizen) en zijn (literaire) verbeelding worden onderzocht om op deze algemene vragen een antwoord te kunnen geven.

Leerdoelen

  • oefening in het opzetten, uitvoeren en (mondeling en schriftelijk) presenteren van eigen historisch onderzoek dat voornamelijk is gebaseerd op secundaire literatuur

  • kennis van de het verschijnsel ridderschap en zijn dynamiek in de vijftiende eeuw

  • inzicht in belangrijke sociaal-politieke en culturele ontwikkelingen in laatmiddeleeuws en vroegmodern Europa

Rooster

Zie hier

Onderwijsvorm

Toetsing

  • Literatuurrapport met probleemstelling (20%)

  • Referaat (20%)

  • Werkstuk (60%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en als discussieforum.

Literatuur

Wordt nog bekend gemaakt.

Aanmelden

Zie aanmeldingsprocedure.

Contact

E-mail: Dr. A. Janse