Prospectus

nl en

Formulering farmaceutische eiwitten

Course
2011-2012

In de cursus wordt aandacht besteed aan het formuleren (bereiden) van eiwitten en peptiden voor toepassing als geneesmiddel. Door de toepassing van biotechnologische principes komen er steeds meer eiwitgeneesmiddelen commercieel beschikbaar. Gezien hun ingewikkelde fysisch-chemische structuur en de moeilijkheden om deze structuur volledig te karakteriseren vormen eiwitten een farmaceutische uitdaging om een goed product op de markt te krijgen, mede door hun intrinsieke instabiliteit. In de cursus wordt aandacht besteed aan het formuleren, bereiden en karakteriseren met behulp van moderne analytische technieken van deze producten.

Coordinator

Prof. Dr. W. Jiskoot (Leiden) en Dr. H. Talsma (Utrecht)

Toegangseisen

Afgerond bachelor Bio-Farmaceutische Wetenschappen.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges, practica en projectonderwijs.

Toetsing

50% van het cijfer voor een schriftelijke eindtoets en 50% van het cijfer voor het werkstuk.

Rooster

Start 5 september 2011 of 6 februari 2012.

Inschrijving

Leiden: Prof. Dr. W. Jiskoot, tel: 071-5274314, w.jiskoot@lacdr.leidenuniv.nl
Utrecht: Dr. H. Talsma, tel: 030-2536969, e-mail: H.Talsma@pharm.uu.nl

Doelstelling

De cursus verschaft basaal inzicht in de problematiek van het formuleren van eiwit- geneesmiddelen. Na afloop is de student in staat om met vakspecialisten op dit multidisciplinaire gebied efficiënt van gedachten te kunnen wisselen.

Opmerkingen

De cursus wordt gegeven door Drug Delivery Technology (Universiteit Leiden) en Biofarmacie en Biomedische Analyse (Universiteit Utrecht).
De cursus maakt onderdeel uit van het Blok Geneesmiddelontwikkeling, een blok van 3 cursussen (totaal 24 weken) van het G-profiel FFW van de Universiteit Utrecht. Dit profiel is opgezet voor studenten die een loopbaan willen in de farmaceutische industrie. Participatie in de overig blokken is na overleg ook mogelijk; hiervoor moeten Leidse studenten wel toestemming vragen aan de examencommissie BPS.

De cursus wordt gegeven in Utrecht, gezamenlijk met Utrechtse FFW-studenten.
Cursus code Universiteit Utrecht: FA 533.
Cursusduur: 8 weken, waardering 12,5 EC (voor Leidse masterstudenten BPS: 13 EC; niveau 500).

Course language is Dutch. International master students are strongly advised to contact Prof. Dr. W. Jiskoot, tel: 071-5274314; e-mail: w.jiskoot@lacdr.leidenuniv.nl, as soon as possible, at least one month in advance, about their possibilities to participate in this course.