Prospectus

nl en

Politieke en maatschappelijke ontwikkelingen in Noord- en Zuid-Korea

Course
2011-2012

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Thematische behandeling van actuele politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op het Koreaanse schiereiland vanuit een historisch kader. De wijze waarop de hedendaagse geschiedenis van Noord- en Zuid-Korea zich als elkaars spiegelbeeld laat lezen krijgt daarbij speciale aandacht.

Leerdoelen

 • Verdieping van het inzicht in de politieke en maatschappelijke processen in de hedendaagse geschiedenis van Noord- en Zuid-Korea;

 • Kritische omgang met concepten en theorieën;

 • Oefenen van heuristische vaardigheden;

 • Oefenen van schriftelijke rapportage;

 • Oefenen van mondelinge vaardigheden.

Rooster

Voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

werkcollege

Toetsing

 • Wekelijks schriftelijke rapportage van de gelezen literatuur (25%);

 • Actieve deelname aan discussie tijdens college (25%);

 • Mondeling tentamen (50%), waarbij kritische omgang met de wetenschappelijke literatuur en analytisch vermogen en inzicht getest worden.

Blackboard

Ja

Literatuur

 • Adrian Buzo, The Making of Modern Korea (Routledge, 2007. 2nd edition);

 • Wekelijks een wetenschappelijk artikel.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Dhr. Dr. K. de Ceuster

Opmerkingen

Studielast
Een korte berekening van de studielast, uitgesplitst naar:

 • Totale studielast: 140 uur

 • 26 contacturen (2 uur/week)

 • 40 uur voor het bestuderen van de verplichte literatuur (3uur/week)

 • 75 uur voor het schrijven van een werkstuk