Prospectus

nl en

Integrated Korean 2a: lezen en vertalen

Course
2011-2012

Toegangseisen

Met succes Integrated Korean 1 a &b (Lezen en Vertalen) afgerond hebben.

Beschrijving

Verdiepen en oefenen van de grammaticale kennis en het syntactische inzicht in de Koreaanse geschreven taal aan de hand van leer- en werkboeken.

Leerdoelen

  • Het uitbreiden van de vocabulaire basiskennis;

  • Het aanleren en toepassen van steeds complexere grammaticale patronen;

  • Het lezen en vertalen van verschillende types Koreaanse teksten.

Rooster

voor meer informatie zie rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Schriftelijk tentamen dat inzicht en begrip van Koreaanse zinsconstructies en teksten meet en de vertaalvaardigheden van de student test.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

  • Integrated Korean Intermediate 1, 2nd ed. (University of Hawai’i Press, 2011)

  • Integrated Korean Workbook Intermediate 1, 2nd ed. (University of Hawai’i Press, 2011)

Aanmelden

Aanmelden via uSis.

Contact

Dhr. Dr. K. de Ceuster

Opmerkingen

Studielast

  • Totale studielast 140 uur;

  • 26 contacturen (2 uur/week);

  • Tijd ter voorbereiding op het college en het maken van opdrachten: 52 uren (4 uur/week).)