Prospectus

nl en

Chinese taalkunde: variatie

Course
2011-2012

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Het college geeft een indruk van de enorme verscheidenheid die het Mandarijn en de andere Chinese talen bieden. Daarbij komen verschillende deelgebieden van deze talen aan bod, zoals fonologie, lexicon, morfologie en syntaxis.

Leerdoelen

 • Kennis over de methoden en technieken van het taalkundig onderzoek van Chinese talen;

 • Besef van de reikwijdte van synchrone en diachrone variatie;

 • Omgang met gesproken materiaal en schriftelijke bronnen over taal;

 • Ontwikkeling van algemene academische vaardigheden voor studie en onderzoek, zoals het verzamelen, evalueren en ordenen van informatie;

 • Gebruik van bibliotheek en online informatie;

 • Kritisch en analytisch lezen en luisteren;

 • Mondelinge en schriftelijke presentatie (debat, referaat, schrijfopdracht).

Rooster

Tweede semester, twee contacturen per week. Zie collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Verscheidene mondelinge en schriftelijke opdrachten (40% van het eindcijfer)

 • Eindwerkstuk (60% van het eindcijfer)
  De cursus is gehaald als het gewogen gemiddelde (40+60=100%) voldoende is.

Blackboard

Nee.

Literatuur

Representatieve leesstukken uit de BA-reader Chinese en algemene taalwetenschap, aan te schaffen via het Studiepunt. Na enkele weken kunnen de leesopdrachten worden aangepast aan speciale interesses van de groep.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Docent: dhr. dr. J.M. Wiedenhof, mail: jeroenATwiedenhof.nl
Website Wiedenhof