Prospectus

nl en

Onderzoeksopdracht BFW -- Schriftelijk verslag

Course
2011-2012

Inhoud

Schriftelijke verslaglegging in het Nederlands of het Engels van het eigen verrichte onderzoek tijdens de 10-weekse onderzoeksopdracht, de gebruikte methoden en de resultaten. Ongeveer drie weken voor het einde van de onderzoeksopdracht start de student met het schrijven van het verslag. Dit verslag dient in correct Nederlands of in correct Engels geschreven te worden en een omvang van ongeveer 10 bladzijden (A4-formaat) te hebben.

Coordinator

Het zelfgekozen begeleidende staflid van de 10-weekse onderzoeksopdracht (uitgevoerd bij een sectie van BFW).

Doelgroep

BFW3

Toegangseisen

Geheel of grotendeels afgeronde onderzoeksopdracht.

Onderwijsvorm

Zelf schrijven.

Toetsing

Beoordeling op wetenschappelijke inhoud en correcte formulering van het verslag, dat is geschreven in correct& Nederlands of Engels en een omvang heeft van ongeveer 10 bladzijden (A4-formaat).

Rooster

Start ongeveer drie weken voor het einde van de 10-weekse onderzoeksopdracht. De definitieve versie van het verslag moet binnen twaalf weken na aanvang van de onderzoeksopdracht bij de dagelijkse begeleider zijn ingeleverd.

Opmerkingen

De studiebelasting van de onderzoeksopdracht is in totaal 16 EC. Praktisch werk en het verslag worden apart beoordeeld.
Aan het verslag (afstudeerverslag) wordt een studiebelasting van 3 EC toegekend, aan het praktische werk wordt een studiebelasting van 12 EC toegekend. Over het onderzoek wordt ook een mondelinge presentatie gegeven. Dit is ook een apart onderdeel, waar een studiebelasting van 1 EC aan wordt toegekend.