Prospectus

nl en

Thema Geneesmiddeltoediening en -afgifte

Course
2011-2012

Onderwerp van het thema Geneesmiddeltoediening en -afgifte (GTA) is de vormgeving van het geneesmiddel en het transport naar de plaats van werking. Het thema bestaat uit 3 onderdelen die onderling nauw samenhangen:

Fysische Farmacie
Dit eerste onderdeel van het thema wordt in het eerste semester gegeven en afgerond. Het doel van dit onderdeel is om de achtergrond te belichten van fysische verschijnselen en processen. De kennis is belangrijk voor de ontwikkeling van toedieningsvormen. Echter de behandelde stof in het college geeft ook meer inzicht in fasengedrag en thermodynamische parameters.

Belangrijke aspecten van dit onderdeel zijn:

 • Moleculaire krachten en membranen

 • Fasenleer van 1- en 2-componentsystemen

 • Thermodynamica: de 1e en 2e hoofdwet, begrippen zoals energie, enthalpie, entropie, vrije energie, vrije enthalpie en thermodynamische potentiaal worden behandeld

 • Grensvlakchemie: grensvlakspanning en adsorptie aan oppervlakken, DLVO theorie

 • Colloidchemie: vloeibaarkristallijne systemen, vesikels

Drug Delivery Technologie
Na het volgen van dit onderdeel heeft de student basiskennis van en inzicht in diverse toedieningsroutes voor geneesmiddelen, toedieningsvormen voor deze toedieningsroutes en de bereiding en analyse van toedieningsvormen.

Belangrijke aspecten van dit onderdeel zijn:

 • fysiologische factoren die een rol spelen bij de afgifte en opname van geneesmiddelen uit de diverse toedieningsvormen

 • de bereiding van toedieningsvormen voor diverse toedieningsroutes

 • het gebruik en de functie van hulpstoffen voor een toedieningsvorm

 • de invloed van deze stoffen hebbenop het uiteindelijke product

 • de analyse van het product en de afgifte van de werkzame stof uit de toedieningsvorm nieuwe ontwikkelingen op het gebied van farmaceutische preparaten en onderzoek naar nieuwe toedieningsvormen

Drug targeting

Het laatste onderdeel beoogt de student kennis te laten maken met en inzicht te geven in de achtergronden van ‘drug targeting’ (de plaats-gerichte afgifte van geneesmiddelen teneinde hun effectiviteit te verhogen en mogelijke bijwerkingen te reduceren).

Belangrijke leerdoelen van dit onderdeel zijn:

 • kennismaking met algemene begrippen en strategieën in ‘drug targeting’

 • begrip van het mechanisme van receptor-gemedieerde endocytose en haar exploitatie als opnameroute voor geneesmiddelen in ‘drug targeting’

 • inleiding in de gestuurde gentherapie

 • integratie van geneesmiddelontwerp en -afgifte: nieuwe technologische ontwikkelingen

 • toepassing van gestuurde geneesmiddelafgifte in de behandeling van hart- en vaatziekten

Coordinator

prof. dr. W. Jiskoot, dr. M. van Eck

Doelgroep

BFW2

Onderwijsvorm

Colleges en practica

Literatuur

Onder voorbehoud

 • Hillery, A.M., Lloyd, A.W., and Swarbrick, J. Drug Delivery and Targeting for Pharmacists and Pharmaceutical Scientists, Taylor & Francis, London, 2001, ISBN 0-415-27197-3