Prospectus

nl en

Scheikunde 1

Course
2011-2012

Aan de hand van een historisch perspectief wordt de opbouw van atomen en de opbouw van het periodiek systeem behandeld. Verder wordt aandacht besteed aan de verschillende vormen van chemische bindingen, zowel ionogene als covalente, en hoe we tot modellen komen om deze te beschrijven. Tenslotte wordt aan de hand van (vooral) zuur-base reacties, chemische evenwichten en enkele eenvoudige organische transformaties geillustreerd hoe we deze kennis kunnen toepassen in organische reacties.

Coordinator

Dr. A. Kros

Doelgroep

BFW1-LST1

Toegangseisen

VWO-scheikunde 1

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcolleges

Literatuur

Onder voorbehoud: * Chemistry-1, Uitgever McgrawHill. ISBN-10: 0-39-035908-4 (let op: het ISBN nummer zou kunnen veranderen als het komend jaar van dit boek een e-book uitgegeven gaat worden met figuren in kleur).

Toetsing

Schriftelijk tentamen.

Doelstelling

De student verkrijgt een helder begrip van de structuur van atomen, de opbouw van het periodiek systeem en trends in chemische en fysische eigenschappen van atomen. Op basis hiervan kan de student uitleggen hoe chemische bindingen tot stand komen, welke ruimtelijke structuren moleculen aannemen en chemische eigenschappen van moleculen verklaren. De student raakt bekend met verschillende typen reacties en kan deze herkennen en benoemen. In detail kan de student aspecten van zuur-base reacties en chemische evenwichten beschrijven en berekenen. Daarnaast verwerft de student kennis over naamgeving en eigenschappen van elementaire organische verbindingen om reacties te kunnen beschrijven en voorspellen.