Prospectus

nl en

Inleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen

Course
2011-2012

Aan de hand van casussen die besproken zullen worden in onderwijsgroepen, komen studenten in aanraking met groepen van geneesmiddelen en hun werking. De casussen dienen als ingang tot zelfstudie naar chemische structuur, toedieningsvorm, aangrijpingspunt, farmacokinetiek, werking, bijwerking en therapeutisch effect van verschillende geneesmiddelgroepen.

De casusweek is geintegreerd met het vak Inleiding Bibliotheekgebruik.

Coordinator

Mw. dr. M. de Graauw

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO)

Literatuur

Relevante literatuur (in depot aanwezig) zal door de groepen geraadpleegd worden.
De deelnemers aan Inleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen krijgen een Farmaceutisch Kompas uitgereikt. Dit Farmaceutisch Kompas is ook via internet in te zien.

Voor Inleiding Bio-Farmaceutische Wetenschappen is aanschaf van het medisch zakwoordenboek noodzakelijk: A.A.F. Jochems & F.W.M.G. Joosten, Coëlho Zakwoordenboek der Geneeskunde, 27e of 28e druk, resp ISBN 90-6228-420-5 of 97-890-6228-6379. Dit zakwoordenboek is bij de studieadviseurs te koop (voor zolang de voorraad strekt) .

Toetsing

actief participeren in de groep, posterpresentatie