Prospectus

nl en

Analytische chemie 1

Course
2011-2012

De cursus Analytische Chemie 1 verzorgt een algemene inleiding in de analytische chemie en omvat theoretische en praktische aspecten van scheidingsmethoden (principes van chromatografie, extractie, isolatie), foutenbeschouwing en instrumentatie (UV/VIS, gas- en vloeistofchromatografie, fluorescentie).
Doelstellingen van de cursus zijn:

het opdoen van theoretische basiskennis van verschillende analytische methoden en technieken,
het opdoen van gedegen technische kennis van de apparatuur,
het verkrijgen van inzichten in de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikte analytische techniek,
het inzicht krijgen in de fysisch-chemische eigenschappen van farmaceutische stoffen (“warenkennis”),
het verder ontwikkelen van een analytische denkwijze.

Coordinator

wordt later bekend gemaakt

Doelgroep

BFW1

Onderwijsvorm

Probleem gestuurd (PGO), hoorcolleges in combinatie met practicum.

Literatuur

wordt later bekend gemaakt.