Prospectus

nl en

Classical Cultures of South and Southeast Asia

Course
2011-2012

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Capita selecta uit de cultuurgeschiedenis van Zuid- en Zuidoost-Azië, vanaf de vroege stadscultuur van de Indus Beschaving in de late prehistorie (ca. 3000 v. Chr.) tot aan het begin van de 20ste eeuw. De nadruk ligt op culturele aspecten die de identiteit van Zuid- en Zuidoost-Azië heel herkenbaar hebben vormgeven. Maar ook is er aandacht voor culturele fenomenen die de beide regio’s juist nauw met elkaar hebben verbonden. Onder dergelijke cultuuruitingen valt de literatuur (devotioneel, regelgevend, verhalend) die in handschriften bewaard is gebleven. In het oog springend is verder de erfenis aan beeldende kunst, schilderkunst en monumentale bouwkunst ten dienste van het Boeddhisme, het Hindoeïsme en de Islam. Maar ook verfijnd ambachtswerk en schilderkunst aan de vele vorstenhoven of in opdracht van particulieren komen aan de orde.
De stof wordt behandeld aan de hand van recente literatuur. De Powerpoint presentaties worden als hand-out op Blackboard ter beschikking gesteld en behoren tot de tentamenstof. De leesstof en collegestof van blok 1 worden getoetst in de 1e toetsweek. De leesstof en collegestof van blok 2 worden in de 2e toetsweek getoetst. In de loop van het eerste blok bereiden de studenten in kleine groepen een gezamenlijke presentatie voor op basis van een keuzelijst van mogelijke onderwerpen. Deze presentaties worden op 1 middag vroeg in het tweede blok gehouden.

Leerdoelen

 • Inzicht in beeldbepalende culturele ontwikkelingen binnen Zuid- en Zuidoost-Azië.

 • Begrip van verbanden tussen culturele fenomenen in beide regio’s.

 • Verworven kennis en vaardigheid worden getoetst via een mondelinge presentatie en schriftelijke toetsen met open vragen.

Rooster

Zie website

Onderwijsvorm

hoorcollege

Toetsing

 • groepspresentatie in blok 2 (1 ECTS).

 • schriftelijke toets over blok 1 met open vragen in 1e toetsweek (2 ECTS)

 • schriftelijke toets over blok 2 met open vragen in 2e toetsweek (2 ECTS)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal, presentaties en proeftentamens

 • het communiceren over colleges, tentamens, uitslagen en andere activiteiten

Literatuur

Artikelen of hoofdstukken uit een boek, via Blackboard aangeboden. Zo mogelijk wordt gewerkt met 1 of 2 boeken (nader informatie in Blackboard).
Deze literatuur dient telkens vooraf aan het betreffende college te worden bestudeerd op aanwijzing van de docenten.

Aanmelden

Aanmelden via uSis verplicht

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Dr. E.M. Raven

Opmerkingen

Studielast:

 • 14 × 2 contacturen = 28 uur

 • Ca. 4 uur leesstof voor iedere bijeenkomst = ca. 56 uur

 • Ca. 16 uur voorbereiden presentatie = 16 uur

 • Ca. 40 uur voorbereiden toetsen = 40 uur
  5 ects = 5 × 28 = ca. 140 uur.