Prospectus

nl en

Deutschland kulturwissenschaftlich

Course
2011-2012

Toegangseisen

Voor andere deelnemers dan BA-studenten Duitse taal en cultuur geldt dat zij over een adequate passieve kennis van het Duits moeten beschikken

Beschrijving

Dit college bespreekt aan de hand van concrete cases de manier waarop het huidige Duitsland met zichzelf omgaat (in nationale symbolen, publieke discussies, in film en literatuur) en welke instituties daarbij een rol spelen (b.v. politiek, wetenschap, media, kunst en literatuur). Daarbij komt regelmatig de historische achtergrond aan de orde en ook de vraag of er verschillen zijn tussen Oost- en West-Duitsland wat de behandelde onderwerpen betreft? Bij het college hoort een tutorial.

Tutorial:
Blok 1: Aan de hand van opdrachten analyseert en presenteert de student de te bespreken fenomenen, gaat daarbij tevens steeds ook in op talige aspecten ervan.
Blok 2: Bestudeerd worden Duitstalige teksten die van bijzonder belang zijn voor de mediacultuur. Het doel is daarbij enerzijds er over na te denken in hoeverre datgene wat wij weten en ervaren door media wordt bepaald en of cultuur en media nog te scheiden zijn. Anderzijds heeft het tutorial in dit blok ook tot doel moeilijker theoretische teksten uit verschillende disciplines te interpreteren en te categoriseren. Inhoudelijke zwaartepunten zijn: geheugen en overdracht, stem en schrift, massa- en beeldcultuur, kennispoetica.

Leerdoelen

Studenten

  • beschikken over een globaal inzicht in en over kennis van de actuele Duitse herinneringscultuur en de historische achtergrond ervan;

  • zijn getraind in het hanteren van relevante analyse-aspecten en –instrumenten uit verschillende cultuurwetenschappelijk relevante disciplines;

  • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten mondeling en schriftelijk in het Duits weer te geven.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Mondelinge en schriftelijke presentaties (40%) en schriftelijk werkstuk (60%).

Blackboard

Er wordt in de cursus gebruik gemaakt van Blackboard voor het ter beschikking stellen van studiemateriaal en andere informatie, voor discussie.

Literatuur

Wordt in een ordner ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Dr. G. Crauwels