Prospectus

nl en

Koptisch 2

Course
2011-2012

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursus Koptisch I (5701OKP1) met succes te hebben afgerond.

Beschrijving

In dit vervolg op de intensieve cursus Koptisch I staan originele Koptische teksten centraal. Om kennis van grammatica en woordenschat wat op te frissen worden eerst een of twee eenvoudige verhalende teksten gelezen. Daarna volgt een inleiding op andere genres zoals brieven en inscripties. In het tweede blok wordt gekeken naar korte teksten op papyrus, aardewerk of steen zoals die tijdens archeologisch veldwerk in Egypte kunnen worden aangetroffen. Iedere student presenteert zo’n tekst tijdens een van de colleges en werkt die presentatie later schriftelijk uit.

Leerdoelen

De verworven kennis van het Sahidisch Koptisch kunnen toepassen op concrete tekstuele artefacten; daarbij gebruik kunnen maken van hulpmiddelen als woordenboeken, grammatica’s en andere naslagwerken.

Rooster

Voor de meest recente versie van het rooster klik hier

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing:

Mondelinge en schriftelijke presentatie van een korte Koptische tekst.
Schriftelijk tentamen over een soortgelijke tekst.

Blackboard

Raadpleeg Blackboard voor actuele mededelingen en voor de opgave van teksten en literatuur.

Literatuur

  • Handboek: C.H. Reintges, Coptic Egyptian (Sahidic dialect): A learner’s grammar. Afrikawissenschaftliche Lehrbücher; Bd. 15, Keulen: Rüdiger Köppe Verlag, 2004.

  • Woordenboek: W.E. Crum, A Coptic dictionary, Oxford 1939 (en latere herdrukken).

  • Literatuur en zelfstandig te lezen teksten: opgave tijdens college en op Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

Bij de docent Prof. Dr. J. van der Vliet