Prospectus

nl en

Seminar actuele teksten (Wijsbegeerte)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor derdejaarsstudenten Wijsbegeerte.

Beschrijving

In het voor alle derdejaarsstudenten verplichte BA3-seminar worden in een twaalftal bijeenkomsten actuele publicaties over de volle breedte van de filosofie besproken. Studenten worden hierbij geoefend in het meedenken en meediscussiëren over filosofische thema’s die veelal buiten het veld van het gekozen studiepad liggen.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Vrijdag 11-13 uur.

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject)

Onderwijsvorm

Seminar (werkcollege)

Toetsing

  • Actieve deelname op basis van degelijke voorbereiding 25%;

  • afsluitend paper n.a.v. een van de besproken publicaties 75%.

Blackboard

Ja

Literatuur

Teksten worden via Blackboard ter beschikking gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.B.M. van Rijen”:mailto:j.b.m.van.rijen@phil.leidenuniv.nl

Opmerkingen