Prospectus

nl en

Academic German

Course
2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor tweedejaars BA-studenten Wijsbegeerte (BA Plus-traject en Standaardtraject).

Beschrijving

In deze cursus wordt gelezen Kants Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (1783).

Leerdoelen

  • Cursisten hebben kennis van het specifieke taalgebruik van Kant en – daarbinnen – van semantische, syntactische en filosofische problemen in onderlinge samenhang (zinsconstructies, specifiek idioom; filosofische kernbegrippen);

  • cursisten kunnen met behulp van een woordenboek en een grammatica een Duitse filosofische tekst aanpakken en tonen zich daarbij bewust van de voor een Nederlander of niet native typische vertaal-valkuilen;

  • cursisten hebben een redelijke passieve beheersing van de Duitse grammatica en het specifieke Duitse filosofische idioom.

Rooster

Blok 2 (tweemaal per week): dinsdag 9-11 uur en donderdag 9-11 uur.

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

  • Collegeparticipatie

  • Gedegen voorbereiding van de vertaalopdrachten

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Immanuel Kant, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können (1783).

  • Van Dale woordenboek Duits-Nederlands.

Studenten dienen de tekst zelf aan te schaffen, bijvoorbeeld via www.bol.com
als aparte uitgave: Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können
of in Kritik der reinen Vernunft

Aanmelden

Inschrijving via uSis, zie aanmeldingsprocedure

Contact

Dr. J.G.A.M. Jacobs

Opmerkingen

Deze cursus kan worden gekozen als invulling van het onderdeel Academische steuntaal in het tweede jaar van de BA Wijsbegeerte.
Omdat de cursus tevens deel kan uitmaken van het keuzepakket van 30 EC, kan deze ook gevolgd worden door studenten die in het tweede semester de cursus Academic English willen volgen.