Prospectus

nl en

Classical Texts: Leibniz

Course
2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor tweedejaars bachelorstudenten Wijsbegeerte, die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

G.W. Leibniz (1646-1716) was een van de meest veelzijdige en geniale geleerden van zijn tijd. Hij vond de differentiaalrekening uit, de binaire getallen en de computer, hij verdedigde Einstein tegen Newton en bedacht wat tegenwoordig kinetische energie heet. Berucht is Leibniz’ bizarre metafysica, de monadenleer: de theorie dat het universum bestaat uit ontelbare, vensterloze, spirituele, ondeelbare krachtcentra, de ‘monaden’, geordend in een onwrikbaar harmonieus verband. In dit werkcollege bestuderen we een van de basisteksten uit Leibniz’ oeuvre, de Discours de métaphysique (ca. 1686). De tekst is een kaleidoscoop van de zeventiende-eeuwse filosofie, terwijl er ook het nodige aristotelische en scholastische gedachtengoed in wordt aangetroffen. Op basis van een nauwgezette lezing van de tekst, klassikaal en aan de hand van wekelijkse opdrachten, maken de deelnemers een Nederlandse vertaling met noten en toelichting. Als basistekst dient naast het Franse origineel een Engelse werkvertaling.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Donderdag 11-13 uur.
Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject)

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Wekelijkse thuisopdrachten (vertaling + annotatie), die op basis van klassikale bespreking moeten worden bijgewerkt en als schriftelijk eindverslag worden ingeleverd.

Blackboard

Ja

Literatuur

  • G.W. Leibniz, Discours de métaphysique (ca. 1686).
    De oorspronkelijke Franse tekst wordt tezamen met een Engelse werkvertaling via Blackboard beschikbaar gesteld. Tevens wordt een geannoteerde Nederlandse vertaling als reader beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen