Prospectus

nl en

Philosophy of Mind (lectures and tutorials)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte, die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.
De propedeuse is geheel of grotendeels afgerond.

Beschrijving

Na een overzicht van het ontstaan van het lichaam/geest-probleem en van de belangrijkste stromingen in de 20e-eeuwse filosofie van de psychologie, gaat het college specifiek in op vijf centrale thema’s: intentionaliteit, reductionisme, bewustzijn, evolutie en plasticiteit.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Maandag 11-13 uur en donderdag 13-15 uur (tutorial).

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject)

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege met tutorial

Toetsing

  • Actieve deelname aan de tutorials (25%)

  • Drie korte papers (elk 25%)

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Tim Crane, The Mechanical Mind. 2nd ed. London, 2003: Routledge. (Zelf aanschaffen)

  • Overige literatuur wordt op college beschikbaar gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J.J.M. Sleutels

Opmerkingen