Prospectus

nl en

Philosophy of Science

Course
2011-2012

Toegangseisen

-

Beschrijving

De moderne wetenschappen leveren de meest systematische en gedetailleerde kennis op die mogelijk lijkt. Zij berusten echter op expliciete en impliciete vooronderstellingen die de kritische aandacht van filosofen verdienen. De wetenschapsfilosofie tracht een volledig en overtuigend beeld te geven van de grondslagen en methoden van de wetenschappen. In deze cursus zal wekelijks een centraal probleem van de hedendaagse wetenschapsfilosofie aan de orde gesteld worden. Verder zal de betekenis van de wetenschapsfilosofie voor bredere wijsgerige vraagstellingen worden toegelicht.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Blackboard geplaatst.

Rooster

Vrijdag 9-12 uur.

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject of Standaardtraject)

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

  • Schriftelijk deeltentamen met essayvragen (20%)

  • Schriftelijk eindtentamen met essayvragen (80%)

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

  • het beschikbaar stellen van de visuele presentaties van de docent

  • het beschikbaar stellen van aanvullende literatuur

  • het beschikbaar stellen van een proeftentamen

Literatuur

  • Alan F. Chalmers, What Is This Thing Called Science? 3e ed. Buckingham: Open University Press, 1999. ISBN 0335201091 (pbk).

  • Verdere literatuur zal tijdens de colleges op Blackboard ter beschikking worden gesteld.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl
Aanmelden voor Toehoorderschap via: e.klumper@phil.leidenuniv.nl

Na aanmelding ook inschrijven voor cursus en tentamen(s) via uSis

Contact

Dr. J.W. McAllister

Opmerkingen