Prospectus

nl en

Philosophical Anthropology I (lectures and tutorials)

Course
2011-2012

Toegangseisen

Deze cursus is uitsluitend toegankelijk voor voltijd bachelorstudenten Wijsbegeerte die zijn ingeschreven in het BA Plus-traject.

Beschrijving

Filosofen hadden de pretentie een antwoord te geven op wat is?-vragen. Dat deden zij niet in de vorm van uitspraken of beweringen. Die vormen het domein van de wetenschap. Maar uitspraken of beweringen zijn opgetrokken uit woorden of namen die ergens naar verwijzen. Is het niet mogelijk om je om te draaien en te vragen naar de woorden die je gebruikt?

In deze cursus zal telkens verwezen worden naar de traditie van de filosofie, niet om in “discussie” of zelfs “debat” te gaan met “opinies” uit het verleden, maar alleen als aanwijzing naar de stil heersende kleine woorden die epochen tekenen.

In het tutorial zal het lezen van Duitstalige filosofische teksten worden geoefend.

Leerdoelen

Doelstellingen en eindtermen worden bij aanvang van de cursus op Google groups geplaatst.

Rooster

Maandag 13-15 uur en dinsdag 9-11 uur (tutorial).

Zie Collegeroosters Wijsbegeerte 2011-2012 , BA Wijsbegeerte (BA Plus-traject)

Onderwijsvorm

Gecombineerd hoor-/werkcollege (2 uur) en tutorial (2 uur).

Toetsing

Take home tentamen (12-uurs tentamen via Google groups).

Blackboard

Er wordt geen gebruikt gemaakt van Blackboard. Protocollen en ander studiemateriaal (waaronder het tentamen) worden ter beschikking gesteld via Google groups.

Literatuur

  • Th.C.W.Oudemans, Echte filosofie. Amsterdam: Bert Bakker, ISBN 978903513224.

  • R. Carnap, Empiricism, Semantics and Ontology.

Aanmelden

Aanmelden voor cursus en tentamen(s) via uSis is verplicht.

Studenten dienen zich daarna ook aan te melden d.m.v. een e-mail naar oudemanscolleges@gmail.com, waarna zij de uitnodiging ontvangen voor Google groups.

Aanmelden à la carte en contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. Th.C.W. Oudemans

Opmerkingen